• Sage One Payroll

    Sage One Payroll

mapa pl min

 

Symfonia FK - początek pracy

Po wybraniu przycisku Nowa lub Ctrl+1 na pasku narzędziowym programu otworzy się okno „Informacje o firmie”. Do utworzenia firmy konieczne jest wpisanie:

  • Nazwy firmy
  • Nazwy skróconej
  • Kodu Firmy
  • Adresu firmy
  • Roku obrachunkowego

rys1

Rys.1 Informacje o firmie (zakładka 1)

Czytaj więcej...

Zaufali nam

Kontakt

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 19
tel: 33 814 90 42
fax: 33 819 47 58