• Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

  Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!


Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

Prowadzenie firmy bardzo często wiąże się ze współpracą z biurem rachunkowym. Wybór właściwego biura nie jest łatwym zadaniem. Firmy szukają zaufanego partnera w biznesie. Przejrzyste ceny oraz jakość świadczonych usług potwierdzona referencjami to standard, a coraz częstszy czynnik decyzyjny stanowi połączenie kilku kryteriów.

Dowiedz się więcej

 

Symfonia FK - początek pracy

Po wybraniu przycisku Nowa lub Ctrl+1 na pasku narzędziowym programu otworzy się okno „Informacje o firmie”. Do utworzenia firmy konieczne jest wpisanie:

 • Nazwy firmy
 • Nazwy skróconej
 • Kodu Firmy
 • Adresu firmy
 • Roku obrachunkowego

rys1

Rys.1 Informacje o firmie (zakładka 1)

Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć w dolnym prawym rogu ikonkę: „Następny” , otworzy nam się okno „Informacje o działalności firmy” (rys.2) gdzie musimy podać:

 • Regon firmy
 • NIP firmy
 • Wybrać rachunek kosztów (z rozwijanej listy )
 • Wybrać strukturę własności (z rozwijanej listy)
 • Zaznaczyć typ prowadzonej działalności (można wybrać wszystkie trzy)

rys2

Rys.2 Informacje o firmie (zakładka 2)

 

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk Utwórz. Przy wpisywaniu nazwy pełnej i NIP-u należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisu, gdyż po utworzeniu firmy tych danych nie można już samodzielnie zmienić. Ich zamiana wiąże się z ponowną aktywacją programu. Jeśli mamy wątpliwości co do poprawności danych wprowadzonych w poprzedniej zakładce możemy wrócić do edycji tamtych danych poprzez kliknięcie przycisku „Powrót” w lewym dolnym rogu.

Po utworzeniu firmy program wykona raporty i wyświetli się okno „Komunikaty” klikamy przycisk „Drukuj” program wydrukuje nam raporty.

Wyświetli się okno „Generowanie planu kont”(rys.3). I teraz w zależności od tego co potrzebujemy klikamy:

GENERUJ – program na podstawie danych podanych przez nas w trakcie zakładania firmy może wygenerować nam wzorcowy plan kont, który możemy dostosować do swoich potrzeb.

POMIŃ – program nie tworzy żadnego planu kont i musimy przed rozpoczęciem pracy stworzyć plan kont.

UŻYJ MODELU – możemy skorzystać z gotowego modelu księgowego.

rys3

Rys.3.

 

Obojętnie z której opcji skorzystamy firma nam się utworzy i otworzy się okno otwierania firmy (rys.4). Do nowo utworzonej firmy automatycznie dodany jest użytkownik admin, który ma prawa administratora. Miejsce gdzie wpisujemy hasło zostawiamy puste.

rys4

Rys.4.

 

Otwiera się okno firmy:

rys5

Rys.5.

 

Następnym krokiem jest wprowadzenie hasła dla administratora oraz dodanie nowych użytkowników i ustalenie im uprawnień oraz hasła. W tym celu klikamy ikonkę „Ustawienia” (rys.6) następnie „Dane o firmie” , „użytkownicy”, stajemy na adminie i klikamy na ikonę „popraw” (rys.7)

rys6

Rys.6.

 

rys7

Rys.7.

 

Potem sprawdzamy i uzupełniamy dane firmy znajduje się to również w zakładce „Ustawienia” - „Dane o firmie”.

Następnym krokiem jest dostosowanie planu kont do potrzeb naszej firmy. W tym celu również w zakładce „Ustawienia” – „Plan kont” (rys.8)

rys8

Rys.8.

 

Otworzy nam się okno z Planem Kont i teraz w zależności od tego jaki wybraliśmy sposób Generowania planu kont w tym oknie zobaczymy:

1. Generuj – wygenerowany na podstawie danych podanych przy zakładaniu firmy Plan kont (rys.9)

rys9

Rys.9.

 

Teraz musimy dostosować wygenerowany przez program plan kont do naszych potrzeb w tym celu klikamy na gwiazdkę w klawiaturze alfabetycznej.

Będziemy mogli w tym momencie zobaczyć wszystkie konta syntetyczne i analityczne jakie utworzył nam program.

Jeżeli któregoś konta syntetycznego nie potrzebujemy musimy usunąć w pierwszej kolejności konta analityczne przynależące do tego konta (w tym celu stajemy na koncie syntetycznym i klikamy USUŃ w lewym dolnym rogu) powtarzamy tą czynność z każdym kontem analitycznym. W momencie gdy wszystkie konta analityczne danego konta syntetycznego zostaną usunięte możemy w ten sam sposób usunąć to konto syntetyczne.

Natomiast gdy brakuje nam jakiegoś konta analitycznego – stajemy na koncie syntetycznym do którego trzeba utworzyć analitykę oraz klikamy w dolnym lewym rogu ikonę DODAJ (rys. 10), potem w oknie po prawej stronie wybierz ANALITYCZNE, wpisz numer konta i nazwę oraz kliknij przycisk ZAPISZ (rys.11).

rys10

Rys.10.

 

rys11

Rys.11.

 

Dodawanie kont syntetycznych wykonujemy analogicznie tylko zamiast wybrać ANALITYCZNE wybieramy SYNTETYCZNE.

Po wpisaniu numeru konta i nazwy wybieramy jeszcze, z rozwijanej listy na dole, TYP konta: bilansowe, wynikowe, pozabilansowe. Konto syntetyczne wynikowe może być kontem zwykłym lub szczególnym natomiast bilansowe może być zwykłe, rozrachunkowe lub szczególne.

W ten sposób dodajemy wszystkie brakujące nam konta.

2. Pomiń – wybierając tą opcję sami musimy stworzyć cały Plan kont w ten sam sposób jak opisałam powyżej dodawanie kont SYNTETYCZNYCH i ANALITYCZNYCH.

3. Użyj modelu – otwiera nam się plan kont, który wybraliśmy na początku zakładając firmę – również można go jeszcze dostosować do swoich potrzeb w ten sam sposób jak opisane jest w punkcie 1.

Następnym krokiem jest przypisanie Planu Kont do Bilansu oraz Rachunku Zysku i Strat. Wykonujemy to również w zakładce „Ustawienia” z lewej strony wybieramy UKŁAD BILANSU otworzy nam się okno BILANSU (rys.12) aby wybrać które konta będą wchodziły w skład danej pozycji w Bilansie musimy najechać kursorem na tę pozycję i kliknąć przycisk KONTA w dole ekranu.

rys12

Rys.12.

 

W tym momencie otworzą nam się dwa okna. W oknie po lewej stronie będziemy mieć Plan Kont a w oknie po prawej nazwę wybranej przez nas pozycji w bilansie. Wybieramy z Planu kont odpowiednie konto i klikamy na nie dwa razy, automatycznie to konto przeniesie się do okna po prawej stronie.

I tak analogicznie postępujemy z każdą pozycją bilansu.

Jak przypiszemy konta do Bilansu w to w ten sam sposób po wybraniu w zakładce USTAWIENIA – Układ RZiS przypisujemy konta do Rachunku Zysków i Strat.

Jeżeli wybraliśmy opcję GENERUJ PLAN KONT przypisać do Bilansu i RZiS musimy jedynie konta, które dołożyliśmy samodzielnie (konta, które się wygenerowały są przypięte).

Następnym ważnym punktem rozpoczynając pracę z programem jest wykonanie BILANSU OTWARCIA w tym celu wybieramy zakładkę DOKUMENTY – po lewej stronie klikamy w BILANS, i z okna które nam się otworzy po prawej stronie wybieramy pozycje WPROWADŹ BILANS OTWARCIA (rys.13)

rys13

Rys.13.

Zaufali nam

Kontakt

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 19
tel: 33 814 90 42
fax: 33 819 47 58