• Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

  Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!


Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

Prowadzenie firmy bardzo często wiąże się ze współpracą z biurem rachunkowym. Wybór właściwego biura nie jest łatwym zadaniem. Firmy szukają zaufanego partnera w biznesie. Przejrzyste ceny oraz jakość świadczonych usług potwierdzona referencjami to standard, a coraz częstszy czynnik decyzyjny stanowi połączenie kilku kryteriów.

Dowiedz się więcej

 

Symfonia Finanse i Księgowość

 1. Aktualizacja kursów walutowych z Internetu
  Dodatek pobiera ze strony WWW bieżącą tabele kursów średnich NBP i aktualizuje je w programie. Aktualne kursy walut udostępniane są we wszystkie dni robocze po godzinie 12:15
 2. Dokumenty bez księgowania równoległego
  Raport wyszukuje na liście zaznaczonych dokumentów te, które nie mają księgowań równoległych.
 3. Drukowanie dekretów do dokumentów
  Dodatek umożliwia wydruk tabeli dekretacji dla listy dokumentów z ksiąg lub z bufora. Rozcięte tabele dekretacji dla poszczególnych dokumentów przypinamy do oryginalnych dokumentów księgowych, przez co eliminujemy potrzebę ręcznego przepisywania dekretów na dokumentach.
 4. Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z standardem MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect
 5. Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z standardem MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect
 6. Grupowa zmiana sposobu naliczania odsetek
  Jeżeli użytkownik nie zaznaczył odpowiedniego sposobu naliczania odsetek to może wykonać raport, którym zmieni sposób naliczania odsetek dla wybranych dokumentów, na ten wybrany przez użytkownika.
 7. Import księgowań z pliku
  Raport pozwala na importowanie księgowań z pliku w ustalonym formacie. Pozwala wybrać typ importowanego dokumentu, musi on być jednak o charakterze DP.
 8. Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia
  Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK lub FK SymfoniaERP, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.
 9. Import wyciągów bankowych
  Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.5
 10. Noty odsetkowe Pro
  Raport pozostawia użytkownikowi swobodę, co do wyboru zasad, wg jakich będzie on drukował dokumenty Not odsetkowych. Do wyboru są następujące opcje:
  - wybór dowolnego okresu analizowanych wpłat,
  - określenie minimalnej kwoty noty, która ma być wydrukowana,
  - określenie minimalnej ilości dni spóźnienia, za które naliczamy odsetki,

 11. Wiekowanie rozrachunków
  Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych.
 12. Wydruk dokumentu Wyciąg Bankowy (WB) w układzie Raportu Kasowego (RK), w WALUCIE i PLN
  Raport umożliwia generowanie wydruku Wyciągu Bankowego (WB) w układzie Raportu Kasowego (RK) - w walucie i PLN. Raport obsługuje dokumenty jednowalutowe - dla każdej waluty należy założyć osobny typ dokumentu.
 13. Wydruk rejestru VAT sprzedaży posortowanego wg numeru ewidencyjnego
  Raport drukuje zestawienie rejestru VAT sprzedaży z sortowaniem pozycji według numerów ewidencyjnych dokumentów. Układ graficzny raportu jest identyczny ze standardowym wydrukiem rejestrów VAT z programu.
 14. Wydruk rejestru VAT zakupu posortowanego wg numeru ewidencyjnego
  Raport drukuje zestawienie rejestru VAT zakupu z sortowaniem pozycji według numerów ewidencyjnych dokumentów. Układ graficzny raportu jest identyczny ze standardowym wydrukiem rejestrów VAT z programu.
 15. Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK
  Wydruk dokumentu płatności (Wyciąg Bankowy/Raport Kasowy) ze szczegółową prezentacją, jakie rozrachunki zostały przez nie rozliczone i w jakiej kwocie. Raport wspomaga proces kontrolny rozliczeń finansowych.
 16. Zestawienie dostawców lub odbiorców
  Raport umożliwiający wyszukiwanie, na podstawie listy kontrahentów, dostawców lub odbiorców w zależności od strony rozrachunku.

Zaufali nam

Kontakt

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 19
tel: 33 814 90 42
fax: 33 819 47 58