• Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

  Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!


Zostań Certyfikowanym Biurem Rachunkowym Sage!

Prowadzenie firmy bardzo często wiąże się ze współpracą z biurem rachunkowym. Wybór właściwego biura nie jest łatwym zadaniem. Firmy szukają zaufanego partnera w biznesie. Przejrzyste ceny oraz jakość świadczonych usług potwierdzona referencjami to standard, a coraz częstszy czynnik decyzyjny stanowi połączenie kilku kryteriów.

Dowiedz się więcej

 

Symfonia 2.0. Handel

 • Adresowanie kopert dla kontrahentów i dokumentów sprzedaży
  Wydruki kopert dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży lub kontrahentów, możliwość definiowania dowolnych rozmiarów kopert, dodatkowych tekstów (PRIORYTET, umowa z UP itp.) formatowanie czcionek na wydruku (style, kolory), opcja drukowania danych nadawcy.
 • Aktualizacja kursów walutowych z Internetu
  Dodatek pobiera ze strony WWW bieżącą tabelę kursów średnich NBP i aktualizuje je w programie. Aktualne kursy walut udostępniane są we wszystkie dni robocze po godzinie 12:15.
 • Asystent uzgodnień magazynowych
  Raport wspomaga proces uzgodnień dokumentów magazynowych z handlowymi. Asystent wyszukuje i prezentuje następujące przypadki:
  - dokumenty magazynowe z innego miesiąca niż powiązane z nimi dokumenty handlowe,
  - dokumenty magazynowe niepowiązane z dokumentami handlowymi,
  - prezentacja powiązań wszystkich (wybranych z listy) dokumentów magazynowych z dokumentami handlowymi,

 • Automatyczna rezerwacja towarów do Zamówień obcych wykonywana z dokumentu przychodu magazynowego
  Podczas przyjęcia towaru na magazyn dokumentami PZ, PW raport analizuje czy po stronie sprzedaży istnieją nie zrealizowane Zamówienia obce dla kontrahentów i świeżo przyjęte towary rezerwuje do tych dokumentów celem finalizacji transakcji. Występuje opcja automatycznej oraz ręcznej rezerwacji towarów.
 • Automatyczny eksport/import dokumentów - centrala
  Automatyzuje proces wymiany dokumentów pomiędzy Centralą a Oddziałami firmy. Zarówno Eksport jak i Import dokumentów na Oddziale odbywa się za pomocą prostego w obsłudze raportu, który z określonej lokalizacji pobiera i wysyła dokumenty w postaci plików tekstowych. Dokumenty te importowane są po stronie Centrali również za pośrednictwem raportu. Komunikacja odbywa się kanałem VPN. Raport do obsługi Centrali.
 • Automatyczny eksport/import dokumentów - oddział
  Automatyzuje proces wymiany dokumentów pomiędzy Centralą a Oddziałami firmy. Zarówno Eksport jak i Import dokumentów na Oddziale odbywa się za pomocą prostego w obsłudze raportu, który z określonej lokalizacji pobiera i wysyła dokumenty w postaci plików tekstowych. Dokumenty te importowane są po stronie Centrali również za pośrednictwem raportu. Komunikacja odbywa się kanałem VPN. Raport do obsługi Oddziału.
 • Automatyczny monitoring należności e-mail
  Raport wysyła mailem przypomnienie o przeterminowanych i nadchodzących płatnościach do dłużników. Proces odbywa się automatycznie codziennie przy logowaniu do programu. Pełna konfiguracja treści wiadomości wysyłanych do klientów, kilka różnorodnych szablonów powiadomień w zależności od statusu transakcji.
 • Blokowanie wydruków dla wybranych użytkowników
  Pozwala blokować dostęp określonych użytkowników do wybranych wydruków.
 • Cennik indywidualny kontrahenta
  Raport drukuje cennik danego kontrahenta dla jego poszczególnych towarów. Zastosowanie raportu w firmach stosujących indywidualne ceny towarów dla odbiorców.
 • Cennik indywidualny towaru
  Raport drukuje cennik danego towaru dla poszczególnych kontrahentów. Zastosowanie raportu w firmach stosujących indywidualne ceny towarów dla odbiorców.
 • Dokument TAX FREE
  Dodatek umożliwia wypełnianie formularzy TAX FREE (ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH) w oparciu o utworzony w programie HANDEL dokument sprzedaży (Fakturę VAT, Paragon).
 • Edycja przeliczników dodatkowych j.m. towarów poniżej jedności
  Moduł pozwalający na edycję dodatkowych jednostek miary dla towaru (dodatkowa 1, dodatkowa 2) poniżej wartości 1.
  Standardowa wersja programu nie pozwala na taką operację ze względu na możliwe zaokrąglenia stanów magazynowych/rozliczeń magazynowych i stanowisko to tyczy się również prezentowanego rozwiązania - można je wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów informacyjnych, aby prezentować stany w innych interesujących nas j.m.
  NIE JEST ZALECANE używanie dodatkowych j.m. z przelicznikiem poniżej jedności do operacji magazynowych przychodu/rozchodu.

 • Eksport dokumentów do pliku
  Automatyczny eksport danych określonych przez użytkownika, całych dokumentów, pozycji, kontrahenta do pliku tekstowego. Eksport przeprowadzany jest "w tle" podczas wystawiania dokumentów, całkowicie automatycznie, bez ingerencji użytkownika.
 • Eksport towarów i stanów magazynowych (ilość, wartość) do pliku prostego TXT w formacie Symfonia 3.0
  Do standardowego eksportu danych w formacie 3.0 dodano stany magazynowe. Informacje te mogą być wykorzystywane w zewnętrznych aplikacjach systemowych lub Web'owych (sklepy internetowe), niestety eksporty danych należy wykonywać ręcznie/na życzenie. Bardziej rozbudowanym raportem automatycznie aktualizującym ofertę handlową jest raport: "Obsługa Sklepu Internetowego (Eksport stanów magazynowych, Import dokumentów handlowych)"
 • Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z standardem MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect.
 • Ewidencja serii i daty ważności
  Moduł do zarządzania informacjami na temat serii produktu oraz jego daty ważności/przydatności do użycia. Całość produktu składa się z 2 raportów:
  1. Procedura umożliwiająca wprowadzanie w/w danych w obrębi dokumentu przyjęcia magazynowego, przygotowane okno dialogowe ułatwia wprowadzenie danych (informacje w dostawie towarów),
  2. Zestawienie towarów przeterminowanych wg wybranego na dialogu kryterium. Pozwala na wyszukanie towarów których termin ważności minie: za X dni, tyg., m-cy, lat lub po wskazanym dniu. Szczegółowy wydruk zawiera:
  nazwę towaru | kod towaru | serię | datę ważności | aktualną ilość z danej serii i daty ważności (dostawa) | aktualną wartość

 • Faktury zaliczkowe
  Alternatywne podejście do tematu zaliczek.

 • Generator dokumentów (refakturowanie, tworzenie kopii dokumentów z pozycjami towarowymi)
  Tworzenie kopii dokumentu wraz z pozycjami towarowymi w dowolnej kartotece programu (sprzedaż, zakup, magazyn). Podstawowe zastosowanie to np. refakturowanie, gdzie dokumentem źródłowym jest dokument zakupu, na podstawie którego możemy łatwo i szybko utworzyć dokument sprzedaży lub dowolny dokument magazynowy. Oprócz pozycji towarowych na kopię dokumentu przenieść można następujące dane: kontrahenta, opis, notatkę, magazyn, znacznik oraz daty.
 • Historia sprzedaży towaru dla kontrahenta pod ALT-1
  Podczas tworzenia nowego dokumentu sprzedaży/zamówienia obcego wyświetli dla wybranej pozycji towarowej historię sprzedaży z kontrahentem zawierającej:
  dokument sprzedaży | datę sprzedaży | ilość | cenę jednostkową

 • Import wyciągów bankowych
  Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.
 • INTRASTAT - wydruk na ekran + eksport do XML
  Efektem wykonania raportu jest wygenerowany plik XML zgodny obowiązującym formatem oraz czytelny podgląd "zaszytych" w nim danych z możliwością wydruku. Tabelaryczny układ danych umożliwia łatwiejszą kontrolę wysyłanych drogą elektroniczną danych a na podstawie wydrukowanych danych daje możliwość ręcznego wypełnienia deklaracji.
 • Kontrola i ewidencja numerów seryjnych z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych
  Pozwala blokować możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży dla kontrahenta, który posiada przeterminowane o określoną ilość dni należności. W takiej sytuacji możliwe będzie jedynie zapisanie dokumentu do bufora.
 • Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentu
  Wyszukiwanie na liście zaznaczonych dokumentów tych, które zostały anulowane.
 • Lista dokumentów anulowanych
  Moduł umożliwia generowanie plików przesyłek kurierskich DHL na podstawie wybranych dokumentów sprzedaży.
 • Moduł integrujący Handel z programem/Web Aplikacją DHL do obsługi przesyłek kurierskich, eksport kontrahentów i dokumentów sprzedaży
  Eksport stanów magazynowych i sprzedaży za okres z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD Connector. Raportowanie wymagane przez niektóre duże sieci handlowe (Bakoma, REAL, Carlsberg, MILO S.A. i wiele innych).
 • Moduł integrujący Handel z Comarch ECOD Connector w zakresie eksportu stanów magazynowych oraz sprzedaży za okres
  Eksport dokumentów korygujących sprzedaży VAT (FKS) z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Moduł integrujący Handel z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów korygujących sprzedaż VAT
  Eksport dokumentów sprzedaży VAT (FVS) z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Moduł integrujący Handel z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT
  Eksport dokumentów sprzedaży VAT (FVS) z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Moduł integrujący Handel z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów wydania z magazynu (WZ, AWIZO)
  Eksport dokumentów magazynowych - rozchodowych (WZ, RW) z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Moduł integrujący Handel z Comarch ECOD w zakresie importu dokumentów zamówień obcych
  Import dokumentów zamówień obcych (ZMO, ZO) do programu Handel z plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), z podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym odczytywany jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Moduł integrujący Handel z PSS Społem EDI w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT
  Eksport dokumentów sprzedaży VAT (FVS) z programu Handel do plików TXT w formacie PSS Społem EDI. Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik TXT zgodny ze specyfikacją PSS Społem EDI.
 • Moduł integrujący Handel z programem/Web Aplikacją GLS do obsługi przesyłek kurierskich, eksport kontrahentów i dokumentów sprzedaży
  Moduł umożliwia generowanie plików przesyłek kurierskich GLS na podstawie wybranych dokumentów sprzedaży.
 • Moduł integrujący Handel z programem KAMSOFT Apteka/Klinika XP w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT
  Eksport zaznaczonych dokumentów sprzedaży do pliku prostego TXT w formacie akceptowanym przez programy KAMSOFT Apteka oraz Klinika XP. Zalecana współpraca z modułem: "Ewidencja serii i daty ważności", który ułatwi zarządzanie danymi.
 • Moduł magazyniera - centrala
  Moduł pozwala na pracę z dokumentami magazynowymi przy całkowitym zablokowaniu dostępu do kartoteki Magazyn. Stworzony został z myślą o firmach, w których wymagane jest ukrycie cen zakupu dla wybranych użytkowników. Interfejs raportu pozwala na przeglądnie dokumentów, ich tworzenie w do bufora, wystawianie oraz wydruk (PZ, PW, WZ, RW). Raport do obsługi Centrali.
 • Moduł magazyniera - oddział
  Moduł pozwala na pracę z dokumentami magazynowymi przy całkowitym zablokowaniu dostępu do kartoteki Magazyn. Stworzony został z myślą o firmach, w których wymagane jest ukrycie cen zakupu dla wybranych użytkowników. Interfejs raportu pozwala na przeglądnie dokumentów, ich tworzenie w do bufora, wystawianie oraz wydruk (PZ, PW, WZ, RW). Raport do obsługi Oddziału.
 • Moduł szybkiej sprzedaży towarów wg dostaw
  Szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży (do bufora) po podaniu nazwy dostawy. Przygotowane do tego celu okno dialogowe gromadzi poszczególne pozycje dokumentu, identyfikując je po nazwie dostawy, możliwa jest modyfikacja ilości sprzedawanego towaru. Moduł może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych/paskowych.
 • Modyfikacja wyglądu dokumentu w formacie RTF/HTML
  Możliwość dostosowania wyglądu wydruku dokumentów (sprzedaży i zakupu) w oparciu o edycję plików w formacie RTF lub HTML. Tym samym wydruk może być kształtowany przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi dostępnych w edytorach tekstu takich MS Office, OpenOffice.
 • Nadawanie kodów paskowych dla towarów
  Dla zaznaczonych kartotek towarowych raport nadaje wg specjalnego algorytmu kolejne numery kodu paskowego wg standardów EAN8 lub EAN13. Pomijane są kartoteki zawierające już kody paskowe. Nadawanie kodów odbywa się od podanego numeru startowego.
 • Noty odsetkowe
  Dodatek umożliwia naliczanie i wydruk not odsetkowych bezpośrednio z programu HANDEL. Dodatek przewidziany jest dla firm, które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel.
 • Noty odsetkowe Pro
  Dodatek umożliwia naliczanie i wydruk not odsetkowych bezpośrednio z programu HANDEL. Dodatek przewidziany jest dla firm, które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel. Wersja Pro oferuje dodatkowo tworzenie dokumentów sprzedaży (Rachunków bez VAT), które później przechodzą w formie rozrachunków do programu FK.
 • Obsługa Sklepu Internetowego (Eksport stanów magazynowych, Import dokumentów handlowych)
  Eksport dokumentów magazynowych - rozchodowych (WZ, RW) z programu Handel do plików XML w formacie Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej wymagane jest przez niektóre duże sieci handlowe (Makro, Tesco, Biedronka, Procter & Gamble, Unilever czy Coca-Cola), w podanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym tworzony jest plik XML zgodny ze specyfikacją ECOD.
 • Obsługa zamienników do towarów (zamienniki części samochodowych itp.), dodawanie, usuwanie, użycie na dokumencie i podgląd w kartotece towarów
  Moduł umożliwia pracę na zamiennikach towarów (dodawanie, usuwanie, podgląd w kartotece towarowej, wstawianie na dokumentach).
 • Okno nierozliczonych dokumentów sprzedaży/należności podczas wystawiania dokumentu sprzedaży
  Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży automatycznie pojawia się okno informujące Nas o przeterminowanych należnościach kontrahenta (nierozliczonych dokumentach sprzedaży). W tym momencie możemy podjąć decyzję, czy wystawiamy dokument z odroczonym terminem płatności czy też sprzedaż wyłącznie za gotówkę. Zawartość okna dialogowego to:
  numer dokumentu | data dokumentu | termin płatności | ilość dni po terminie | kwota pozostała do zapłaty oraz poniżej końcowa suma przeterminowanych należności.

 • Pełna obsługa kompensat
  Dodatek służy do prowadzenia w programie Handel pełnej ewidencji kompensat "księgowych" (jako dokumentów eksportowanych do FK). Składnikami dodatku są:
  - raport "Propozycja kompensaty" 
  - informacje dotyczące sposobu ewidencji kompensat w programie Handel

 • Potwierdzenie sald
  Dodatek umożliwia drukowanie potwierdzenia sald na dowolny dzień dla wybranej grupy kontrahentów. Dodatek przewidziany jest dla firm, które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel.
 • Przeliczanie cen na dokumencie PZ z pomocą tabeli (doliczanie akcyzy, kosztów transportu, w ZŁ lub WAL)
  Raport ma za zadanie przeliczyć pierwotne ceny zakupu/przyjęcia na dokumencie PZ, często podawane w walucie obcej np. EUR z uwzględnieniem dodatkowych kosztów: transportu, akcyzy, innych w ujęciu walutowym/monetarnym jak i procentowym [%].
 • Rozbudowana zmiana cen sprzedaży
  Raport pozwala na rozbudowaną zmianę cen sprzedaży wybranych towarów.
 • Rozrachunki i rozliczenia kontrahentów
  Dla wybranych kontrahentów generowana jest lista rozrachunków (do wyboru należności, zobowiązania, razem) oraz ich rozliczenia poprzez dokumenty płatności lub kompensaty.
 • Rozrachunki na dzień
  Dodatek umożliwia drukowanie stanu rozrachunków na dowolny dzień dla wybranego kontrahenta lub grupy kontrahentów. Dodatek przewidziany jest dla firm, które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel.
 • Stany magazynowe towarów z dostawami
  Wydruk stanów magazynowych towarów ze szczegółowymi informacjami o dostawach, z jakich pochodzą poszczególne sztuki.
 • Synchronizacja rodzajów dla dokumentów powiązanych
  Jeżeli dokument handlowy jest np. w rodzaju Sprzedaż wewnętrzna i mamy założony rodzaj magazynowy Sprzedaż wewnętrzna to wystawiając dokument WZ do dokumentu handlowego „wejdzie” ona bezpośrednio do tego rodzaju, co dokument handlowy.
 • Szybki podgląd szczegółów dla towaru (marża, narzut, zysk, cennik) wywoływany z listy towarów na skrót klawiszowy
  Raport umożliwia szybkie podejrzenie dodatkowych informacji dotyczących towaru - takich jak cennik podstawowy ABCD, marże, narzuty oraz zyski. Podgląd wykonywany jest przy pomocy skrótu klawiszowego z kartoteki towarów, informacje prezentowane są w formie okna dialogowego z informacjami.
 • Wezwania do zapłaty
  Dodatek umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty (monitów) bezpośrednio z programu HANDEL. Dodatek przewidziany jest dla firm, które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel.
 • Wydruk dokumentu KP w walucie (wystawionych do rozrachunków walutowych)
  Wydruk dokumentów KP wystawionych do rozrachunków walutowych. Wydruk możliwy jeżeli wszystkie rozrachunki na KP są w tej samej walucie, układ wydruku identyczny jak w oryginalnym dokumencie KP.
  Na życzenie możliwość wykonania wydruków w walucie dla dokumentów: Kasa Wyda (KW), Bank Przyjmie (BP), Bank Wyda (BW).

 • Wydruk dokumentu sprzedaży "Faktura VAT I" z rachunkiem bankowym pobieranym z danych kontrahenta
  Drukowanie dokumentu sprzedaży FVS raportem "Faktura VAT I", gdzie zamiast firmowego konta bankowego drukowany jest numer rachunku pobierany z danych kontrahenta. Opcja wykorzystywana przez firmy posiadające subkonta bankowe dla swoich odbiorców (usługodawcy internetowi, telewizje kablowe, wszelkiego typu abonamenty, stałe co miesięczne wpłaty), współpraca z systemami płatności masowych.

 • Wydruk dziennika dokumentów magazynowych z pozycjami
  Celem raportu jest wydrukowanie listy dokumentów magazynowych o określonym typie (WZ, PW, RW, PW itp.) wraz z informacją o pozycjach towarowych, ich ilością, ceną i wartością. Dzienniki drukowane są przez magazynierów na koniec każdego m-ca, przeznaczone są do celów kontrolnych i sprawozdawczych.
 • Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym - wersja Pro
  Dla zaznaczonych kartotek towarowych posiadających kod paskowy raport drukuje nalepki zwierające wybrane elementy: nazwa towaru, kod towaru, KOD PASKOWY GRAFICZNY EAN13, jm, cenę. Do prawidłowej pracy należy zakupić czcionkę EAN13.
  Wersja PRO różni się od wersji standard możliwością umieszczenia GRAFICZNEGO LOGO PRODUCENTA, stałego tekstu - stopki i wieloma elementami dodatkowymi opisującymi towar.

 • Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym - wersja Standard
  Dla zaznaczonych kartotek towarowych posiadających kod paskowy raport drukuje nalepki zwierające wybrane elementy: nazwa towaru, kod towaru, KOD PASKOWY GRAFICZNY EAN13, jm, cenę. Do prawidłowej pracy należy zakupić czcionkę EAN13.
 • Wydruk należności (nierozliczonych, terminowych i przeterminowanych) na dokumencie sprzedaży
  Na wydruku dokumentu sprzedaży, poniżej tabelki z podpisami drukowana jest aktualna lista przeterminowanych dokumentów kontrahenta. Tabelka zawiera następujące elementy:
  numer dokumentu | datę dokumentu | termin płatności | | ilość dni po terminie | kwotę ogólną dokumentu | kwotę zaległości | podsumowanie kwot

 • Wydruk zaznaczonych dokumentów sprzedaży FVS do pliku, generowanie dokumentów RTF
  Dla wybranych na liście dokumentów sprzedaży tworzone są na dysku, pliki RTF z zawartością dokumentu i wszystkimi jego elementami. Raport umożliwia wybór szablonu/wzoru dokumentu RTF oraz lokalizację dla wygenerowanych plików.
 • Wystawianie dokumentów MM- i MM+ na magazyny niedostępne dla użytkownika
  Raport umożliwia wystawiania dokumentów przesunięć magazynowych (MM+/MM-) dla użytkowników, którzy mają do dyspozycji wyłącznie swój magazyn - pozostałe magazyny są zablokowane.
 • Wyszukiwanie tekstu, cechy, w kartotekach i dokumentach
  Dodatek analizuje wybrane kartoteki programu oraz ich elementy pod kątem występowania podanego słowa kluczowego. Wśród analizowanych kartotek do wyboru znajdują się:
  sprzedaż, zakup, magazyn, pieniądze oraz kontrahenci i towary
  W każdej z tych kartotek przeszukiwane może być jedno lub wiele z dostępnych pól:
  notatki, opisy, pozycje, dostawy, kody obce

 • Zakładanie promocji (tworzenie cenników promocyjnych)
  Na podstawie zaznaczonych towarów, raport pozwala zakładać cenniki indywidualne w wybranym rodzaju kontrahenta. Możliwe jest określanie ceny grupy towarów, procentu rabatu, waluty, a także wprowadzenie opisu promocji.
 • Zamówienie własne towarów na podstawie rotacji, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
  Raport analizuje rotację towarów za podany okres biorąc pod uwagę rezerwacje towarów i zamówienia własne, na tej podstawie podaje propozycję zamówienia towarów na najbliższe N dni. Posiada możliwość generowania dokumentu zamówienia.
 • Zamówienie własne towarów na podstawie sprzedaży, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
  Raport analizuje sprzedaż towarów za podany okres biorąc pod uwagę rezerwacje towarów i zamówienia własne, na tej podstawie podaje propozycję zamówienia towarów na najbliższe N dni. Posiada możliwość generowania dokumentu zamówienia.
 • Zamówienie własne towarów na podstawie stanów magazynowych, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
  Raport analizuje stany magazynowe towarów (bieżący, min, max) biorąc pod uwagę rezerwacje towarów i zamówienia własne, na tej podstawie podaje propozycję zamówienia towarów na najbliższe N dni. Posiada możliwość generowania dokumentu zamówienia.
 • Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej
  Raport umożliwia drukowanie zestawienia sprzedaży eksportowej (WDT, DEX, FVW) w walucie obcej oraz w złotówkach. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku podsumowania wartości walutowych z podziałem na poszczególne waluty.
 • Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej z możliwością podsumowania danych wg kryteriów niebieskiego zestawienia
  Raport umożliwia drukowanie zestawienia sprzedaży eksportowej (WDT, DEX, FVW) w walucie obcej oraz w złotówkach. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku podsumowania wartości walutowych z podziałem na poszczególne waluty.
  Wersja Pro pozwala również na podsumowanie danych na zestawieniu wg kryteriów dostępnych na niebieskim zestawieniu (np. co dzień, miesiąc, kwartał, kontrahent, odbiorca, rodzaj, katalog, magazyn, użytkownik itd.).

 • Zestawienie sprzedaży towarów za okres z podsumowaniem co odbiorca
  Wykonywany od strony zaznaczonych kartotek towarowych, analizuje ich sprzedaż za podany okres czasowy (data od - data do), na wszystkich lub wybranym magazynie. Wynikiem działania raportu jest szczegółowy wydruk następujących informacji:
  dane podstawowe dokumentu, dane szczegółowe pozycji towarowych (kod i nazwa towaru, j.m., ilość, wartość netto, VAT, brutto) oraz sumy końcowe kolumn.

Zaufali nam

Kontakt

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 19
tel: 33 814 90 42
fax: 33 819 47 58