Nowe wytyczne dotyczące wypełniania PIT-11 – stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalne wyjaśnienia jak wypełnić PIT-11 dla osób, które nie ukończyły 26 lat i nie złożyły pracodawcy oświadczenia, aby pracodawca nie pobierał z ich wynagrodzenia zaliczek na podatek:

 

https://www.gov.pl/web/finanse/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych

 

Zgodnie z tymi wyjaśnieniami:

  • Przychody, koszty oraz pobrane zaliczki na podatek osób, które nie ukończyły 26 lat i nie złożyły oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku wykazujemy w wierszu 2 lub 6 części E – zależnie od źródła przychodu,
  • Składki na ubezpieczenie społeczne należy wykazać w pozycji 70 części E
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w pozycji 73 części E

 

Tak też wypełnia PIT-11 Sage Kadry i Płace. Zatem firmy, które już wysłały PIT-11 za rok 2019 nie muszą składać korekt. Jeśli firma otrzymała już wezwanie do korekty, to powinna skontaktować się ze swoim urzędem i powołać na objaśnienia Ministerstwa Finansów.  

Uwaga:

Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość dzieli przychody tylko na te objęte zwolnieniem z podatku i nie objęte zwolnieniem. Przychodu nie objętego zwolnieniem z podatku nie dzieli na przychód osób do 26 r.ż. i powyżej. W efekcie cały przychód, który nie został oznaczony parametrem „ulga do 26 lat” wykazuje w wierszu 1 części E. Użytkownik sam musi obliczyć kwotę przychodu, którą należy odjąć z tego wiersza i przepisać do pól właściwych dla tych przychodów.  

Zapytaj o aktualne promocje