Obsługa CIT-8(28) w najnowszej wersji programu Sage Symfonia 2.0

Uprzejmie informujemy, że wydaliśmy nową wersję programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość (2020.2.a)

Dodana została obsługa formularza CIT-8(28) wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT/IP, CIT/BR

 

CIT-8 -jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Inaczej mówiąc jest to coroczne zeznanie, które musi złożyć każda z osób prawnych, na której leży obowiązek podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT 8 należy złożyć na początku nowego roku podatkowego, przed upływem trzeciego miesiąca. Do formularza CIT-8 dołączyć możemy wskazane określone wyżej załączniki.

Już niewiele czasu pozostało na terminowe złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 31 marca 2020 r.

 

Zapytaj o aktualne promocje