Od 1 stycznia 2020 : Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem (mikrorachunek podatkowy)

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zatrudniony na umowę o pracę, od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT wyłącznie na swoje indywidualne konto podatkowe.

 

Tylko do końca 2019 r każdy urząd skarbowy wciąż jeszcze będzie dysponował kilkoma numerami kont do wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT i inne. Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów, po podaniu identyfikatora podatkowego. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT będzie to numer PESEL. W przypadku pozostałych NIP.

Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jeden numer „konta do wszystkiego” będzie można też w uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.
Numer swym formatem ma przypominać numer rachunku bankowego i będzie zawierał:

  • sumę kontrolną;
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikator podatkowy

Zmiany te mają uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, na które są dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT będą aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. Od nowego roku wpłaty należy dokonywać już na własny rachunek podatkowy.

Informujemy, że w związku z powyższym, została wydana nowa wersja programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2020.1.a uwzględniająca dodawanie numeru mikrorachunku podatkowego.

W danych Właściciela (zakładka Inne) pod urzędem skarbowym dodano pole Numer rachunku dla urzędu skarbowego, w którym należy wprowadzić mikrorachunek podatkowy właściciela.

W przypadku, gdy firma jest:

  • jednoosobową działalnością, w obu miejscach użytkownik powinien podać ten sam mikrorachunek podatkowy.
  • spółką osób fizycznych, to rachunek firmy będzie inny i każdy właścicieli będzie miał własny mikrorachunek podatkowy.         

Przy zlecaniu przelewów podatkowych program będzie decydował, który mikrorachunek użyć np.:

  • dla płatności VAT będzie pobierany mikrorachunek z danych firmy.
  • dla zaliczki na podatek dochodowy właściciela będzie to mikrorachunek z danych właściciela.

 

Zapytaj o aktualne promocje