Ostatnie chwile na złożenie fiskusowi PIT-11!

Do końca stycznia pracodawcy mają czas na dostarczenie w formie elektronicznej PIT-11 do właściwego dla pracownika urzędu skarbowego. Ciągle wiele firm pozostawia dopełnienie tego ważnego obowiązku na ostatni moment. Ten rok jest wyjątkowy, z uwagi na dużą ilość zmian w przepisach m.in. dotyczących prawa pracy.

Złożenie wymaganych dokumentów po tym terminie skutkuje sankcjami, m.in. karą grzywny.

 

Płatnik będący osobą fizyczną, który wysyła tę informację do urzędu skarbowego, nie musi korzystać z e-podpisu – wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółka z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis.

 

Uwaga : tylko nowa wersja druku PIT-11 (wersja 25 za 2019/2020) uwzględnia wprowadzone od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie z PIT dla osób do ukończenia 26 lat.

 

Pracodawca ma obowiązek przekazania PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika (w wersji elektronicznej lub papierowej – decyduje o tym pracodawca)

 

Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami w razie jakichkolwiek problemów z generowaniem PIT-11 zapewni Państwu spokój i komfort pracy.

Zapytaj o aktualne promocje