Sage Kadry i Płace – najnowsze wydanie – wersja 2020.2

Informujemy, iż została wydana nowa wersja Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.2. Nowe funkcjonalności które pojawiły się w tej wersji umożliwiają użytkownikom zarządzanie obsługą procesu PPK w przedsiębiorstwie. Co istotne, funkcjonalność Kadr i Płac została uzupełniona o możliwość zarówno rozliczenia korekty wpłat na PPK w bieżącym okresie jak i sporządzenie deklaracji korygującej.

 

Główne zmiany w wersji 2020.2

 1. Zarządzanie PPK – obsługa procesu korekt wpłat na PPK

Zgodnie z zaleceniami PFR, oraz Ministerstwa Finansów, firmy powinny:

 • Korektę wpłat na PPK dokonywać tylko w przypadku potrzebny obniżenia wpłaty na PPK zadeklarowanej w  poprzednim okresie, czyli korekta jest tylko in minus. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany in plus, należy wysłać zwykłą deklarację
 • W pierwszej kolejności pracodawcy powinni próbować rozliczyć naliczoną korektę wpłat na PPK w najbliższej deklaracji wpłat PPK. Wysłanie deklaracji korygującej powinno nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skompensowania naliczonej korekty w bieżącym okresie.

 

 1. PPK API:
 • z Aviva: dodano możliwość wysłania deklaracji korygującej oraz odebrania od Avivy informacji o wysokości zwrotu naliczonego przez Avivę w wyniku deklaracji korygującej.
 • z Axa i Allianz: umożliwiono zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Axa i Allianz. Dalsza integracja z tymi instytucjami zostanie dostarczona w kolejnym wydaniu.
 • Własne API klientów. Dodano możliwość wpięcia w programie własnej integracji z API innych instytucji. Umożliwia to skorzystanie ze standardowych mechanizmów dostępnych w oknie Zarządzanie PPK do obsługi całego procesu. Wymaga to aktywowanie w licencji funkcjonalności „Plany emerytalne” oraz nowej „Dostęp do API PPK indywidualne”. „Plany emerytalne” są odpłatne zgodnie ze standardowym cennikiem. „Dostęp do API PPK indywidualne” jest nieodpłatny. Wymaga tylko zgłoszenia w zamówieniu

 

 1. Dodatkowe zmiany:
 • Obsługa mikrorachunku podatkowego. Umożliwiono zarejestrowanie w kartotece urzędów skarbowych rachunku bankowego dla danej firmy.
 • Aktualizacja parametrów podatkowych i ZUS  

 

Uwaga:  

Zgodnie z zapowiedziami, od stycznia 2020 miał obowiązywać nowy druk RCA. Jak dotąd nowelizacja zmieniająca wzór tego druku nie została podpisana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Aktualizacja jest pełną wersją.
 2. Konwersja jest możliwa z wersji 2020, 2020.1, 2020.1.a oraz 2020.1b

Zapytaj o aktualne promocje