Co odwołanie stanu epidemii zmieni w PIT?

Pandemia Covid-19 wymusiła wypracowanie szczególnych rozwiązań w wielu obszarach życia, w tym w podatkach. Wprowadzano szczególne rozwiązania, limity, uproszczenia lub złagodzenia konkretnych warunków. Szereg przepisów w PIT posługuje się sfomułowaniem „przeciwdziałanie COVID-19”, które należy rozumieć jako wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem oraz rozprzestrzenianiu się wirusa.

W związku z tym jakie przepisy przestaną istnieć po ogłoszeniu końca pandemii?

  • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (środków trwałych, które zostały nabyte przez przedsiębiorstwo w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19)
  • Ulga B+R w celu przeciwdziałania COVID-19 (prawo do odliczenia kosztów, które kwalifikowane były na działalność badawczo-rozwojową, której celem było opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania)
  • IP BOX w zaliczkach dla przeciwdziałających COVID-19 (kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przedsiębiorstwa stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów 5% stawkę podatku już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy)
  • Podatek od przychodów z budynków (czasowe zwolnienie od podatku od przychodów z budynków)
  • Przedłużenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy uległ wydłużeniu do 14 dni)
  • Raportowanie tzw. krajowych schematów podatkowych (zawieszono obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne)

 

+48 33 506 52 10