webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons

Develogic

Kompleksowe oprogramowanie dla branży budowlanej, w szczególności dla firm budowlanych, deweloperskich, GW, podwykonawców oraz inwestorów

Dla deweloperów i firm budowlanych

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow firmy oraz projektu inwestycyjnego, wspierając wszystkie niezbędne procesy. Dzięki temu, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian w taki sposób, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Develogic swym zakresem obejmuje wszystkie etapy prowadzenia inwestycji: począwszy od planowania budżetu, poprzez kontraktację, realizację budżetu i jego rozliczenie, aż po serwis gwarancyjny.

W kontekście firm deweloperskich Develogic służy także do zarządzania sprzedażą lokali. W jednym miejscu możliwe jest zarządzanie szansami sprzedaży, bazą lokali i działaniami handlowymi. System pozwala również wygenerować ofertę, utworzyć umowę rezerwacyjną, przygotować faktury, czy zarządzić usterkami.

Modułowa konstrukcja Systemu powoduje, że dobieramy rozwiązania, których Klient oczekuje.

Przykładowe problemy, jakie rozwiązuje Develogic, to:

  1. Kontrola wszystkich spółek celowych i procesów inwestycji i budowy od planowania po rozliczanie, sprzedaż i serwis gwarancyjny
  2. Pełna kontrola budżetu projektu oraz zarządzanie podwykonawcami
  3. „Połączenie” placu budowy z biurem firmy poprzez dostęp online 24/7 – dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu
  4. Automatyzacja procesów biznesowych i digitalizacja

Główne korzyści, jakie gwarantuje Develogic, to:

  1. Pełna kontrola zarządcza całego procesu inwestycyjnego w jednym systemie, dzięki czemu następuję uszczelnienie finansów i wydatków.
  2. Dostęp na bieżąco do danych niezbędnych do podejmowania decyzji (wynik finansowy, marża, koszty, przychody) – dzięki temu zarząd może szybko reagować na zmiany.
  3. Automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych, dzięki czemu pracownicy są bardziej wydajni i oszczędzają czas
  4. Przyspieszenie działań sprzedażowych dla deweloperów i zwiększenie konwersji sprzedaży

W rezultacie powyższego zwiększa się marża i rentowność przedsiębiorstw.

Moduł Finanse i Controlling

Dla kogo?

Dział finansów i kontroli, Zarząd

Jak działa?

Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz faktur automatycznie weryfikuje przekroczenie budżetów, sprawdza poprawność dokumentów księgowych, aktualizuje raporty finansowe, pokazuje aktualną marżę

Co daje?

Zapewnia pełen szybki dostęp do aktualnych danych finansowych, dzięki czemu nasi klienci mogą podejmować szybkie i właściwe decyzje biznesowe

 

Moduł Finanse i Controlling

Panel zarządu

Przegląd zbiorczych danych o sprzedawanych inwestycjach w postaci dashboardów i wskaźników KPI.

Budżety (centra finansowe)

Planowanie i śledzenie w czasie rzeczywistym realizacji budżetów kosztowych i przychodowych. Kontrola realizacji planów budżetowych (według podpisanych umów oraz realizacji wg faktur).

Umowy i zamówienia

Rejestr umów z dostawcami/podwykonawcami wraz z monitoringiem ich wpływu na budżet i poszczególne linie budżetowe. Powiadomienia o przekroczeniach planu budżetu. Kontrola zapisów umów z fakturami (terminy płatności/rachunek bankowych/pozycji umowy). Definiowanie warunków kaucji gwarancyjnych i obciążeń.

Obieg faktur

Skanowanie i rejestracja otrzymanych faktur. Elektroniczny obieg faktur. Akceptacja faktur w oparciu o zdefiniowane warunki (wg budżetu lub ręcznie) oraz ich automatyczne przesyłanie do systemu finansowo-księgowego, w powiązaniu z modułem „Integracja księgowa”. Kontrola faktury z zapisami umowy lub zamówienia oraz z budżetami. Weryfikacja białej listy, możliwość pobierania kontrahenta z GUS.

Moje biurko

Zarządzanie zastępstwami oraz dostęp do aktualnych zadań i dokumentów.

Raporty

Aktualne dane finansowe dla poszczególnych budżetów, stany realizacji projektów (Planowane przychody, Zrealizowane przychody, Planowane koszty, Zrealizowane koszty, % Realizacji, Planowany zysk, Aktualny zysk, Aktualna rentowność %). Raporty zarządcze (budżety zbiorcze, budżety zbiorcze w czasie). Raport porównawczy okresów budżetu.

Moduł CRM i Sprzedaż

Dla kogo?

Dział sprzedaży

Jak działa?

Pozwala uporządkować proces sprzedaży lokali. Gwarantuje najwyższą jakość obsługi klientów (od rezerwacji poprzez generowanie umów i rozliczeń. Zawiera aktualne dane sprzedażowe, a po połączeniu z modułem Finanse i Controlling – dane o marżach oraz raporty wyników finansowych

Co daje?

Daje możliwość zarządzania sprzedażą lokali

 

Moduł CRM i Sprzedaż

Panel decyzyjny

Przegląd zbiorczych danych o sprzedawanych inwestycjach w postaci dashboardów i wskaźników KPI.

Lokale

Baza lokali w podziale na spółki celowe, inwestycje, etapy i budynki. Aktualne informacje o statusach lokali, danych podstawowych, rzuty lokali, ceny i historie działań.

Klienci

Baza klientów, śledzenie historii kontaktów. Dostęp do rezerwacji, umów i rozliczeń.

Szanse sprzedaży i działania

Rejestracja szans sprzedażowych. Zarządzanie działaniami (spotkania, e-maile, telefony) za pomocą kalendarza.

Oferty

Przygotowywanie ofert wg zdefiniowanych szablonów oraz wysyłka mailowa oferty do klienta.

Cenniki i rabaty

Dostęp do aktualnych i historycznych cen lokali: transakcyjnych, ofertowych, minimalnych, budżetowych i promocyjnych. Zarządzanie cennikami (wg szablonu). Definiowanie rabatów podstawowych dla lokalu oraz proces akceptacji dodatkowego rabatu na umowie.

Rezerwacje

Ewidencja rezerwacji miękkich i umów rezerwacyjnych. Zarządzanie kolejką rezerwacji i możliwość generowania wypełnionego szablonu umowy rezerwacyjnej.

Umowy

Proces rejestracji umowy sprzedaży wraz z harmonogramami płatności, możliwość generowania szablonów dokumentów takich jak karta informacyjna i harmonogram.

Zmiany lokatorskie

Definiowanie zmian lokatorskich jako dodatkowych składników umowy oraz ich rozliczanie.

Wpłaty i zwolnienia

Definiowanie zmian lokatorskich jako dodatkowych składników umowy oraz ich rozliczanie.

Faktury sprzedaży lokali

Masowe wystawianie faktur na bazie zwolnionych środków z rachunków powierniczych. Automatyczne przesłanie do systemu finansowo-księgowego informacji o fakturach (w powiązaniu z modułem „Integracja księgowa).

Aktualizacja powierzchni końcowych lokali

Masowa aktualizacja powierzchni końcowych lokali za pomocą szablonu importu.

Odbiory lokali

Planowanie terminów odbioru lokali, aktualizacja danych na lokalach dotyczących dat przekazania.

Usterki

Rejestracja i definiowanie statusu usterek naprawy usterek. Wsparcie komunikacji z wykonawcą. Monitoring statusu obsługi usterek.

Raporty

Monitoring procesu sprzedażowego. Analiza wyników sprzedaży, działań doradców i obsługi klientów (status sprzedaży, Sprzedaż wg inwestycji, sprzedaż lokali (tabela), przychody z lokali), lokale wg umów, wpłaty klientów (wpłaty i zaległości)

Dodatkowe funkcje w module CRM i Sprzedaż lokali:

Integracja www

Automatyczna integracja oferty ze stroną internetową inwestycji. Aktualne informacje o lokalach, statusach sprzedażowych, rzutach i dokumentach. Gotowe API do wykorzystania przez dostawcę strony internetowej inwestycji.

Marketing Automation

Połączenie Develogic z wybranymi portalami branżowymi oraz systemem Youlead – wspierającym marketing automation.

Panel klienta

Przeglądanie treści umów, danych o wpłatach, rozliczeniach i fakturach. Możliwość bezpośredniego kontaktu z deweloperem.

Moduł Obsługa sekretariatu

Dla kogo?

Wszystkie działy

Jak działa?

Zastępuje tradycyjny “papierowy” obieg dokumentów. Develogic zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą.

Co daje?

Pozwala na skanowanie oraz rejestr dokumentów, umożliwia redukcję kosztów administracyjnych, porządkuje i przyspiesza proces obiegu korespondencji oraz poprawia efektywność wyszukiwania poczty

 

Moduł Obsługa sekretariatu

Obsługa firmowej korespondencji

Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej za pomocą zdefiniowanych w systemie obiegów elektronicznych. Masowe drukowanie kopert i etykiet.

Repozytorium dokumentów

Centralne repozytorium dokumentów i skanów. Zaawansowana wyszukiwarka – dostępna w widoku 360 stopni.

Obieg zadań

Przekazywanie i wymiana zadań pomiędzy pracownikami. Monitoring statusów oraz wynikających z nich terminów.

Moduł Integracja księgowa

Dla kogo?

Wszystkie działy

Co daje?

Pozwala na wymianę danych pomiędzy Develogic z Symfonią

 

Moduł Integracja księgowa

Integracja

Ustandaryzowany mechanizm wymiany informacji pomiędzy systemem Develogic a systemem finansowo-księgowym (API). Zwrotne pobieranie informacji na temat płatności z systemu finansowo-księgowego.

Rozrachunki

Wymiana informacji na temat faktur sprzedaży i faktur kosztowych, kosztów poza fakturowych, płatności, kaucji, obciążeń, not księgowych, refaktur, wpłat i zwolnień z rachunków powierniczych.

Kontrahenci

Wymiana informacji w zakresie danych kontrahentów, numerów kont bankowych. Weryfikacja białej listy i pobieranie danych z GUS.

Moduł Prowadzenie budowy

Dla kogo?

Kierownik Budowy, Kierownik Kontraktów

Jak działa?

Ten moduł zawiera funkcje planowania i zarządzania budżetem budowy, harmonogramem rzeczowo-finansowym w jednym intuicyjnym panelu zarządzania. Ponadto pozwala na zarządzanie umowami, protokołami przerobu oraz obiegiem faktur.

Co daje?

Zawiera wszystkie kluczowe informacje, dzięki którym kierownicy kontraktów zwiększą swoją efektywność pracy.

 

Moduł Prowadzenie budowy

Panel decyzyjny

Przegląd zbiorczych danych o prowadzonych budowach w postaci dashboardów i wskaźników KPI.

Kontrakt budowlany

Definiowanie podstawowych danych kontraktu (umowy z Inwestorem) na budżecie.

Budżet kosztów

Planowanie i prowadzenie budżetu budowy w ujęciu wartościowym i ilościowym. Struktura pozycji w układzie RMS/Pozycji budżetowej (produktu). Śledzenie realizacji budżetu według umów oraz faktur w czasie rzeczywistym.

Umowy z podwykonawcami

Rejestracja umowami z podwykonawcami. Kontrola stopnia ich realizacji według dokumentów kosztowych. Monitoring wpływu umów na pozycje budżetowe. Definiowanie kaucji gwarancyjnych i obciążeń.

Protokoły przerobu

Generowanie protokołów przerobu i protokołów końcowych dla podwykonawców. Kontrola otrzymanych protokołów (z umową oraz fakturą).

Zamówienia

Rejestrowanie zamówień na materiały potrzebne do realizacji budowy. Kontrola pozycji zamówień z otrzymanymi fakturami oraz budżetem kosztów.

Rejestr kosztów

Skanowanie i rejestracja otrzymanych faktur. Elektroniczny proces akceptacji faktur oraz ich kontrola z zamówieniami, umowami, protokołami i budżetem. Automatyczne przesłanie faktury do systemu finansowo-księgowego w powiązaniu z modułem „Integracja księgowa”.

Kaucje i obciążenia

Rejestr i obsługa kaucji gwarancyjnych i obciążeń wynikających z umów z podwykonawcami. Automatyzacja rozliczeń i elektroniczna obsługa procesu ich zwrotu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Planowanie i prowadzenie planu przychodów. Śledzenie realizacji według wykonanych prac, generowanie protokołów dla inwestora, rejestracja faktur sprzedaży.

Protokoły dla inwestora

Wystawianie i zarządzanie protokołami częściowymi i końcowymi dla inwestora.

Faktury sprzedaży

Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zatwierdzonych protokołów prac. Przesyłanie faktur do systemu finansowo-księgowego w powiązaniu z modułem „Integracja księgowa”.

Raporty

Monitoring procesu prowadzenie kontraktu budowlanego i stopnia jego zaawansowania. Analiza rentowności całego kontraktu oraz jego poszczególnych elementów (linii budżetowych).

Moduł Zakupy i logistyka

Dla kogo?

Kierownik budowy, dział zakupów i logistyki

Jak działa?

Moduł ten wprowadza elektroniczny obieg zapotrzebowania, zapytań ofertowych, ofert i zamówień. Dzięki tabelom porównawczym umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy.

Co daje?

Dzięki zarchiwizowanym danym można podjąć najlepszą decyzję dotyczącą wyboru jakości oraz cen. W dodatku cały proces przebiega szybciej.

 

Moduł Zakupy i logistyka

Zapotrzebowania

Możliwość generowanie zapotrzebowania na podstawie budżetu kosztów. Elektroniczny obieg dokumentacji pomiędzy budową a biurem.

Plan zakupów

Plan zakupowy dla materiałów, sprzętu oraz usług podwykonawczych.

Oferty i wybór dostawcy

Wysyłanie zapytań ofertowych, rejestracja ofert oraz ich porównywanie za pomocą elektronicznych tabel.

Umowy i zamówienia

Generowanie zamówień na bazie wybranych pozycji w budżecie, planie zakupów lub zapotrzebowania. Wysyłanie dokumentów do dostawcy.

Baza dostawców

Baza dostawców w podziale na zdefiniowane segmenty (lokalizację, zakres robót, doświadczenie). Ocena dostawców oraz dostęp do historii współpracy.

Katalog produktów

Baza materiałów i produktów wraz z opisem, kodami i cenami producentów oraz dostawców. Historia zakupów oraz analiza poziomu cen w czasie.

Moduł Zarządzanie serwisem

Dla kogo?

Dział serwisu

Jak działa?

Moduł wspiera zarządzanie procesem naprawy usterek, digitalizuje procesy zleceń serwisowych i roboczych oraz ich rozliczeń. Samodzielnie kontroluje poziom kosztów zleceń serwisowych, porównując je z planem budżetu gwarancyjnego.

Co daje?

Obniżenie kosztów serwisu i przyspieszenie czasu wykonywania zadań w tym dziale.

 

Moduł Zarządzanie serwisem

Budżet serwisowy

Tworzenie budżetu serwisowego na podstawie zatrzymanych kaucji gwarancyjnych oraz zaplanowanych rezerw. Bieżące porównywanie środków do dyspozycji z faktycznymi kosztami obsługi usterek.

Ewidencja usterek

Rejestracja i zarządzanie procesem naprawy usterek. Śledzenie statusów ich obsługi wraz z powiadomieniami. Kontrola terminów i historia komunikacji ze zgłaszającym usterkę.

Zlecenia serwisowe

Rejestracja i obsługa zleceń serwisowych w ramach własnych zasobów i generowanie zleceń roboczych. Obsługa zleceń dla podwykonawców zastępczych.

Rozliczenia zleceń

Generowanie not obciążeniowych na podwykonawców, rejestracja kosztów własnych zasobów, obsługa faktur materiałowych. Obciążanie kosztami pozycji budżetu serwisowego. Bieżąca kontrola i monitoring ich wpływu na budżet serwisowy.

Raporty

Analiza procesu obsługi usterek (ilości zgłoszeń, czasu ich trwania, usterek powracających itp.) Raporty dotyczące wadliwych materiałów oraz poziomu jakości prac podwykonawczych.