Jak przygotować się do nowego obowiązku Split Payment

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla służb finansowych firm podatników VAT, mające na celu przygotowanie do obsługi płatności podatku realizowanych w metodzie podzielonej płatności (split payment). Na szkoleniu omówimy zagadnienia prawne, organizacyjne i techniczne ważne dla praktycznej obsługi podzielonej płatności u nabywców i dostawców.

Termin: 06.06.2018 godzina 9:00
Miejsce: Grępielnia, III piętro, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22
Koszt szkolenia wynosi 200,00 zł netto

Cel szkolenia:

  • przedstawienie tematu pod kątem prawnym z wyjaśnieniem znaczenia pojęć, zasad, oczekiwań … i zrozumienie tematu.
  • przedstawienie konsekwencji zmian dla podatników, podniesienie świadomości zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzenia split payment dla przedsiębiorców
  • rozpoznanie i ryzyka wdrożenia split payment dla konkretnego dla przedsiębiorcy. Kalkulacja efektów ekonomicznych zastosowania split payment.
Godzina Temat
9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:15 – 10:30 Mechanizm podzielonej płatności w polskim prawie podatkowym
10:30 – 10:50 przerwa
10:50 – 11:45 Konsekwencje dla podatników i wpływ podzielonej płatności na płynność finansową podatnika
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Obsługa podzielonej płatności w systemach informatycznych
13:45 – 15:30 Nowy wymiar księgowości Biuro Rachunkowe Online
Prezentacja rozwiązania usprawniającego pracę Biur Rachunkowych – Michał Sieradzan

Prelegenci:

  • Agnieszka Kozak      – Zorius.pl
  • Mariusz Chełminiak  –  Ekspert Sage New Business Development
  • Michał Sieradzan     – Sage Produkt Marketing Manager

Skontaktuj się z nami już teraz!