Konferencja dotycząca Split Payment – NOWY TERMIN

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla służb finansowych firm podatników VAT, mające na celu przygotowanie do obsługi płatności podatku realizowanych w metodzie podzielonej płatności (split payment).
Na szkoleniu omówimy zagadnienia prawne, organizacyjne i techniczne ważne dla praktycznej obsługi podzielonej płatności u nabywców i dostawców.

Termin: 12.07.2018 godzina 9:00
Miejsce: Grępielnia, III piętro, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22
Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł brutto

Cel szkolenia:

  • przedstawienie tematu pod kątem prawnym z wyjaśnieniem znaczenia pojęć, zasad, oczekiwań … i zrozumienie tematu.
  • przedstawienie konsekwencji zmian dla podatników, podniesienie świadomości zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzenia split payment dla przedsiębiorców
  • rozpoznanie i ryzyka wdrożenia split payment dla konkretnego dla przedsiębiorcy. Kalkulacja efektów ekonomicznych zastosowania split payment.
Godzina Temat
9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:15 – 10:30 Mechanizm podzielonej płatności w polskim prawie podatkowym
10:30 – 10:50 przerwa
10:50 – 11:45 Konsekwencje dla podatników i wpływ podzielonej płatności na płynność finansową podatnika
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:00 Obsługa podzielonej płatności w systemach informatycznych

Prelegenci:

  • Marcin Kloc      – Zorius.pl
  • Mariusz Chełminiak  –  Ekspert Sage New Business Development

Skontaktuj się z nami już teraz!