ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES Z OPTYMIZMEM

SKORZYSTAJ Z UNIKATOWEGO PAKIETU WSPACIA DLA FIRM Umów się na rozmowę teraz Dowiedz się więcej

Przygotuj się do doskonałego wdrożenia systemu ERP w Przedsiębiorstwie

Czy jest możliwy zwrot z inwestycji w system do zarządzania przedsiębiorstwem?

Wraz z rozwojem firmy potrzebujesz oprogramowania, które nadąży za postępem. Dostosowanie technologii do celów biznesowych jest najlepszym sposobem dzięki któremu zoptymalizujesz inwestycję. Dzięki szybkiemu wdrożeniu i jednoznacznie wyznaczonym wartościom twój postęp w kierunku ustalonych celów można łatwo zmierzyć. Oto wskazówki niezbędne do wyszukiwania i weryfikacji rozwiązania do zarządzania biznesem oraz planowania wdrożenia i maksymalizacji rentowności.

Jakość danych

Jakość i zakres danych wprowadzanych do systemu przez użytkowników końcowych ma szczególnie wysokie znaczenie ponieważ wpływają na wytyczenie i dążenie do konkretnych celów oraz szybsze podejmowanie decyzji biznesowych. Powoduje to, że informacje potrzebne kierownictwu i kadrze kierowniczej stają się bardziej dostępne, terminowe i bardziej znaczące.

Zaangażowanie pracowników

Zadbaj o większe zaangażowanie pracowników i wydajność, ponieważ pracownicy mogą wykorzystywać swój czas na wykonywanie bardziej strategicznych i znaczących działań. Efektywność operacyjna uzyskana dzięki wdrożeniu prowadzi również do poprawy wydajności pracowników.

Określenie celów

Pamiętaj: rozpoczynając wdrażanie zweryfikuj cele, uwzględnij wszelkie zmiany od czasu opracowania planu wdrożenia i pamiętaj o nich w trakcie kolejnych etapów prac.

Szkolenia

Zadbaj o to aby zespół wdrożeniowy przeszedł wstępne szkolenie, przed rozpoczęciem wdrożenia, co pozwoli lepiej zrozumieć możliwości oprogramowania oraz to w jaki sposób może wpłynąć na biznes plan, który został oparty na funkcjach i funkcjonalności nowego systemu. Gruntowne przeszkolenie użytkowników końcowych, wraz z intuicyjnym, łatwym w użyciu interfejsem, zapewni pracownikom szybką i skuteczną pracę, wyeliminuje błędy, sprawi że praca na nowym systemie będzie nie tylko łatwa ale również przyjemna.

Opcje wdrożenia systemu

Wybierz między implementacją lokalną lub w chmurze. Koniecznie należy też przyjrzeć się ich szczególnym wymaganiom – w tym złożoności procesów biznesowych, wielkości firmy, liczby pracowników, spodziewanego wzrostu działalności i zaawansowania ich umiejętności informatycznych i infrastruktury.

Zdefiniowanie procesów biznesowych

Zdefiniuj procesy biznesowe wymagające poprawy, zweryfikuj i potwierdź, że procesy zdefiniowane przed wdrożeniem zostały osiągnięte i upewnij się, że nic nie zostało pominięte. Doradca wdrożeniowy może również przedstawiać zalecenia dotyczące usprawniania procesów biznesowych w oparciu o najlepsze praktyki innych klientów. Możesz także usprawnić procesy, korzystając z gotowych funkcji opartych na najlepszych praktykach branżowych.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Podczas procesu wdrażania, zespoły operacyjne powinny określać zakres, który zamierzają zmierzyć, aby określić sukces projektu. Wskaźniki te, powinny być zgodne z jednostkami biznesowymi, departamentami i pracownikami, aby skutecznie wskazać, czy cele są osiągane. Tworzone KPI powinny również śledzić korzyści jakościowe takie jak bezbłędne przetwarzanie danych, czas potrzebny na podjęcie lepszych decyzji, zmniejszony poziom zapasów, poprawiony wskaźnik zadowolenia klientów i partnerów. Po zdefiniowaniu kluczowych wskaźników wydajności dobrzej jest nadal komunikować oczekiwania, aby dalej mierzyć i ulepszać je w przyszłości. Dzięki odpowiednim wskaźnikom KPI i planowi śledzenia ich na bieżąco możesz określić, czy system, który posiadasz, pomaga Ci osiągnąć cele biznesowe. W ten sposób można dokonać wszelkich niezbędnych korekt, aby utrzymać wkład wniesiony we wdrożenie.

Zapytaj o aktualne promocje

+48 33 506 52 10