Przygotuj się do wysłania e-Sprawozdań Finansowych!

Od 1 października Sprawozdania Finansowe muszą być sporządzone w postaci elektronicznej w formie plików XML.

E-sprawozdanie Finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub popisem zaufanym. Plik podpisuje osoba prowadząca księgi rachunkowe i kierownik jednostki lub w przypadku organów wieloosobowych – wszyscy jego członkowie.

  • Uwaga: obcokrajowcy nieposiadający numeru PESEL nie mogą skorzystać z „podpisu zaufanego”, jednak mogą użyć do tego celu wydanego poza Polską kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnego z algorytmem XAdES.
  • Zorius.pl może zrealizować zamówienie na podpis elektroniczny wszystkim zainteresowanym, w tym obcokrajowcom.
  • Podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym jest najlepszą metodą podpisu, wymaga dowolnego dostępu do pliku osoby, która składa podpis.
  • Warto już teraz zadbać o to aby wszystkie osoby, które muszą podpisać Sprawozdanie Finansowe posiadały podpis elektroniczny.

Zadzwoń – pomożemy w formalnościach, bez dodatkowych kosztów! Twoja lokalizacja nie ma znaczenia!

Klaudia: 797 982 585

Zapytaj o aktualne promocje