R2płatnik

R2płatnik to zaawansowany, a zarazem prosty w obsłudze program kadrowo-płacowy umożliwiający kompleksowe zarządzanie pracownikami firmy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy dostarczyć Państwu sprawdzone narzędzie dopasowane zarówno do wielkości podmiotu jak i do specyfiki danej branży. Program pozwala między innymi na kompleksowe kierowanie działem kadr, automatyczne rozliczenia z urzędami i naliczanie wynagrodzeń według aktualnych przepisów prawnych.

Dlaczego warto wybrać program R2płatnik?

 • oszczędność czasu pracy działu kadrowo-płacowego
 • prosta obsługa
 • prawo do pobierania wszelkich aktualizacji przez 12 miesięcy
 • adekwatna cena (możliwość samodzielnego dopasowania modułów do aktualnych potrzeb podmiotu oraz ich rozbudowy w zależności od zmieniającej się koniunktury)
 • dostęp do nieodpłatnej pomocy telefonicznej, bądź online
 • szybkość wdrożenia
 • system o najwyższych standardach bezpieczeństwa danych
 • dodatkowe funkcjonalności:
  • wersje wielofirmowe (obsługa podmiotów o zróżnicowanych strukturach prawnych)
  • wersja sieciowa (umożliwiająca nadanie uprawnień oraz kontrolowanie aktywności różnych użytkowników, baza danych oparta na serwerze MS SQL)

Co możemy zaoferować?

 • produkt umożliwiający:
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • automatyczne rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym,
  • naliczanie płac,
  • wysyłanie przelewów
 • produkt godny zaufania (produkt rozbudowywany od 1992 r.)
 • zgodność z systemami zewnętrznymi (możliwość eksportu danych do innych programów)
 • produkt bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze
 • szybki dostęp do danych osobowych pracowników
 • sprawna analiza kosztów wynagrodzeń
 • pełna integracja z e-deklaracjami, bankowością elektroniczną, RODO czy też elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi

Dla kogo przeznaczony jest program?

 • małe i średnie firmy
 • Biura Rachunkowe

EWIDENCJA DANYCH PRACOWNIKÓW

Program R2płatnik pozwala kontrolować wszelkie procesy związane z zatrudnieniem pracowników, tym samym umożliwiając m.in.:

 • ewidencję pracowników w podziale na konkretne grupy
 • identyfikację pracowników posiadających pożądane kwalifikacje
 • import danych z programu Płatnik ZUS, a także innych systemów kadrowo-płacowych
 • sporządzanie ewidencji umów o pracę
 • rozliczanie pożyczek, ryczałtów oraz potrąceń
 • weryfikację alimentów oraz zajęć komorniczych
 • rozliczanie kosztów floty pojazdów danego podmiotu
 • wygenerowanie przypomnień o istotnych terminach, tj. okresowych badań lekarskich czy szkoleń BHP
 • sprawne przeliczanie wynagrodzenia netto/brutto dzięki kalkulatorom płacowym
 • rejestrację wyposażenia wymaganego na danym stanowisku pracy

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Ewidencja czasu pracy

R2płatnik pozwala na rejestrowanie czasu pracy zarówno w systemie miesięcznym jak i rocznym. Umożliwia także nadzór nad godzinami do odpracowania bądź odbioru przez pracownika. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość importu danych o czasie pracy z czytników RCP bądź z tachografów.

Prowadzenie kart urlopowych i zasiłkowych

Program umożliwia ewidencjonowanie oraz kontrolę limitów urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, czy też opieki nad dzieckiem. Dodatkową funkcjonalnością usprawniającą rejestr urlopów jest możliwość wystawiania wniosków przez intranet lub internet oraz możliwość zdalnego zatwierdzania ich przez przełożonych. Możemy stworzyć także plany urlopowe dla poszczególnych grup pracowniczych. Karta zasiłkowa pozwala na automatyczne naliczanie zasiłków oraz dokonywanie korekt do poprzednich zwolnień.

Ewidencja kosztów

Funkcjonalnością usprawniającą rejestr kosztów jest biblioteka zleceń tj. projektów realizowanych przez podmiot. Poszczególne zlecenia rozliczać możemy w systemie godzinowym, procentowym bądź kwotowym. Program pozwala na szczegółowe określenie kosztów w momencie wypełniania karty pracy. R2płatnik umożliwia również rozliczanie płacy akordowej.

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ

System naliczania płac dopasowany do indywidualnych preferencji

Program posiada bibliotekę z szerokim wachlarzem automatycznych list płac, które można łatwo modyfikować. Wynagrodzenia naliczać można zarówno indywidualnie jak i grupowo. Możliwa jest także parametryzacja nowych składników płacowych w zgodności z regulaminem wynagradzania.

Ewidencjonowanie list płac

R2płatnik umożliwia generowanie wielu list w miesiącu. Wszelkie parametry naliczania aktualizowane są przez internet. Program automatycznie nalicza wyrównania, trzynastki oraz korekty. Posiada czytelne wzorce wydruków list płac oraz pasków dla pracowników z dodatkową funkcją oszczędności tonera. Paski przesyłać można drogę elektroniczną.

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Program pozwala na ewidencję i naliczanie umów na zlecenie, czy też umów o dzieło. Po wskazaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto uzyskamy podpowiedź należnej kwoty brutto. System posiada klarowny sposób rozliczania składek ZUS.

Wydruk oraz rejestr bankowych poleceń przelewów

Przelewy z wynagrodzeń, podatków, składek ZUS i potrąceń generowane są automatycznie. R2płatnik współdziała z większością systemów bankowych.

GENEROWANIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW

R2płatnik jest programem w pełni zintegrowanym z najbardziej powszechnymi systemami finansowo-księgowymi, pozwala na wygenerowanie wszystkich potrzebnych dokumentów składających się na zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie. Istotnym elementem jest zgodność z e-Deklaracjami, SOD PFRON, a także z programem Płatnik ZUS, co umożliwia generowanie i wysyłanie formularzy bądź druków rozliczeniowych przez internet. Rozliczyć oraz wysłać możemy także roczne deklaracje PIT (możliwość podpisu elektronicznego). Wszelkie zestawienia eksportować można do innych formatów plików (np. Excel) co ułatwi dodatkową edycję, czy analizę wybranych dokumentów. Istnieje również możliwość tworzenia własnych dokumentów na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa.

Zostaw swój email i numer telefonu, skontaktujemy się z tobą!  +48 33 506 52 10