fbpx +48 33 506 52 10

Sage e-Audytor

Możliwości

  • Porównuje dane zawarte w JPK VAT z deklaracją VAT-7
  • Weryfikuje status kontrahenta w rejestrach czynnych podatników VAT oraz VAT UE
  • Weryfikuje poprawność informacji zawartych w plikach JPK, identyfikuje pomyłki i błędy
  • Przetwarza plik JPK .xml w postać czytelną dla Użytkownika
  • Zawiera raporty graficzne generowane na podstawie danych zawartych w plikach JPK_FA
  • Daje możliwość tworzenia wiadomości i wysyłania powiadomień
  • Zawiera moduł kontroli podatkowej do przeprowadzenia pre-kontroli plików JPK
Sage e-Audytor
Sage e-Audytor

Pakiet Basic

Podstawowa weryfikacja poprawności rozliczeń na podstawie pojedynczych plików JPK. Testy sprawdzające zawarte w tym pakiecie opierają się na weryfikacji matematycznej (sumy kontrolne, wysokość stawek VAT, kalkulacje kwot VAT / netto / brutto na różnych poziomach agregacji) oraz weryfikacji kompletności danych (uzgodnienia linii / wierszy do całości pliku i sum kontrolnych). Pakiet pozwala także na wgląd w podstawowe raporty oraz proste widoki danych raportowanych w strukturach JPK.

Sage e-Audytor

Pakiet Mikro

Podstawowa weryfikacja plików JPK pod kątem poprawności rozliczeń transakcji krajowych. Testy weryfikujące w tym pakiecie badają spójność logiczną a także merytoryczną informacji raportowanych przez podatnika w plikach JPK dotyczących transakcji krajowych. Reguły zawarte w pakiecie ograniczone są do struktur JPK_VAT oraz JPK_FA.

Pakiet Mikro daje dostęp do intuicyjnego graficznego interfejsu umożliwiającego analizę dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firmy, a także pełny wgląd w dane wyeksportowane w plikach JPK. Dodatkowo umożliwia weryfikacja statusu kontrahenta w rejestrach czynnych podatników VAT oraz VAT UE.

Pakiet Premium

Zaawansowana analiza poprawności rozliczeń na podstawie analiz krzyżowych pomiędzy plikami JPK. Testy weryfikujące w tym pakiecie badają spójność logiczną a także merytoryczną informacji raportowanych przez podatnika w plikach JPK. Bardzo często wykorzystując dane z poszczególnych struktur JPK (np. JPK VAT, Faktura oraz Magazyn). Istotną wartością pakietu jest weryfikacja statusu kontrahenta w rejestrach NIP oraz VIES.

Pakiet Premium daje dostęp do intuicyjnego graficznego interfejsu umożliwiającego analizę dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firmy, a także pełny wgląd w dane raportowane w plikach JPK.

Sage e-Audytor

Pakiet Premium

Umożliwia weryfikację kompletności, poprawności matematycznej, logicznej oraz merytorycznej (Pakiet Premium) danych raportowanych w plikach JPK. Dodatkowo zawiera moduł kontroli podatkowej, który pozwala na przeprowadzenie wstępnej kontroli danych w plikach JPK, wskazując sekwencję ich sprawdzania przez urzędy kontrolne. Daje możliwość wygenerowania raportu pokontrolnego a także zapisanie go w formacie PDF.

Sage e-Audytor

Zapytaj o aktualne promocje