Sage e-Sprawozdania Finansowe

Przedsiębiorco, czy jesteś gotowy na sporządzenie elektronicznego sprawozdania finansowego?

Przypominamy, że od października 2018 możesz to robić wyłącznie w formie elektronicznej.

Z nami pewnie, bezpiecznie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów przejdziesz przez nowe wyzwanie 2019 roku.

Rozwiązanie, które już teraz umożliwi Ci wygenerowanie e-sprawozdania znajdziesz w najnowszej aktualizacji funkcjonalnej dla programu Sage Symfonia 50 Cloud oraz Sage Symfonia ERP, gdzie za pomocą jednego formularza możesz skolekcjonować wszystkie potrzebne dane.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom, oferujemy Sage e-Sprawozdania Finansowe odpowiedzialne za prawidłowy proces importowania, modyfikacji oraz podpisywania e-sprawozdań.

Aplikacja pozwala przygotować wymagane przez ministerstwo finansów wersje sprawozdań finansowych dostosowane do rodzaju działalności gospodarczej; ułatwia szybkie wprowadzanie danych oraz ich modyfikację; umożliwia wygodny i czytelny podgląd wygenerowanego sprawozdania; zapewnia zapis i kontrolę; a już wkrótce możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym.

Ważne informacje!

Z czego składa się e-Sprawozdanie Finansowe?

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. Bilans
  3. Rachunek Zysków i Strat
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  5. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (dotyczy jednostek, które mają obowiązek ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego)
  6. Rachunek przepływów pieniężnych (dotyczy jednostek, które mają obowiązek ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego).

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości):

  • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i
  • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy).

Oprócz stosownych rozwiązań i narzędzi oferujemy również pomoc związaną z wygenerowaniem podpisu kwalifikowanego. Z racji współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową z nami szybko i skutecznie uzyskasz odpowiedni podpis skonfigurowany z programem.

W sprawie zamówienia podpisu zapraszamy do kontaktu:
Klaudia Kłoszewska tel. 797 982 585 klaudia@zorius.pl

Natomiast aby mieć pewność, że wygenerowane e-Sprawozdania Finansowe spełniają wszelkie wytyczne najlepiej skorzystać z nowowydanych pakietów Sage e-Audytora. Więcej informacji odnośnie funkcjonalności można znaleźć na stronie o e-Audytorze.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 506 52 10.

Zachęcamy do kontaktu!

Zapytaj o aktualne promocje