Sage Elektroniczny Obieg Dokumentów

Możliwości:

  • oszczędność czasu – przy akceptacji dokumentów, wyszukiwaniu informacji,
  • wysyłanie powiadomień o zaistniałych zdarzeniach,
  • mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie,
  • kontrola dostępności do dokumentów, jak również sprawdzanie przebiegu procesów i poziomu ich wykonalności.

Zapytaj o aktualne promocje