fbpx +48 33 506 52 10

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Aktualizacja kursów walutowych z Internetu
Dodatek pobiera ze strony WWW bieżącą tabele kursów średnich NBP i aktualizuje je w programie. Aktualne kursy walut udostępniane są we wszystkie dni robocze po godzinie 12:15.

Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z standardem MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect.

Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia
Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK lub FK Symfonia ERP, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Import wyciągów bankowych
Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.5

Wiekowanie rozrachunków
Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych.

Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK
Wydruk dokumentu płatności (Wyciąg Bankowy/Raport Kasowy) ze szczegółową prezentacją, jakie rozrachunki zostały przez nie rozliczone i w jakiej kwocie. Raport wspomaga proces kontrolny rozliczeń finansowych.

Zapytaj o aktualne promocje