Sage Kadry i Płace One Payroll

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace One Payroll

  • zapewnia wygodne prowadzenie ewidencji elementów kadrowo-płacowych
  • wspomaga rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • obsługuje wszystkie formy zatrudnienia
  • gwarantuje tajność wprowadzonych danych
  • gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie dostępnej funkcjonalności

Skontaktuj się z nami już teraz!