fbpx +48 33 506 52 10

SQL Server

Licencje typu CAL (Client Access License) i Per Processor

Licencje typu CAL (Client Access License) oznaczają kliencką licencję dostępową i są dostępne w 2 odmianach: ‘per Device’ oraz ‘per User’. W instalacjach o dużej liczbie stanowisk oraz wtedy, gdy nie można precyzyjnie określić liczby stanowisk (np. w instalacjach internetowych) powinno być stosowane licencjonowanie ‘per Processor’. W tym przypadku liczba licencji odpowiada fizycznej liczbie procesorów.

SQL Server

SQL CAL są dostępne w dwóch trybach: w trybie ‘per User’ lub ‘per Device’
W ramach licencjonowania ‘per Device’ licencjonowane jest oprogramowanie klienckie na konkretne urządzenie typu: komputer, notebook, PDA itp. Znaczenie ma ilość urządzeń korzystających z SQLa a nie ma znaczenia, jaki użytkownik zaloguje się na komputerze.

Licencjonowanie ‘per User’, czyli na konkretne osoby (Jan Kowalski) jest wygodniejsze do stosowania w przypadku, gdy firma posiada kilka urządzeń typu komputer stacjonarny, notebook, PDA i używane są one przez tę samą osobę. Wówczas musimy kupić tylko jedną (a nie trzy) licencje.

Licencje Runtime (Restricted) Use i Full Use
Licencje Restricted Use i Full Use mogą być kupowane jedynie razem z zakupem programu z rodziny Systemu ® SymfoniaERP i są przeznaczone do użytku razem z licencjami Symfonii. Jeśli klient zamierza używać kupowanego SQL’a do współpracy także z aplikacjami firm trzecich – powinien zakupić licencje typu Full Use. W ramach jednej instalacji nie można łączyć tych dwóch rodzajów licencji (na dzień dzisiejszy). Klient, który posiada już licencje SQL’a w celu zakupu licencji Systemu SymfoniaERP bez licencji SQLa powinien złożyć stosowne oświadczenie.

Licencje Runtime/ Restricted i Full Use nie różnią się niczym w sensie technicznym, są to te same wersje oprogramowania. Różnica tkwi w sposobie licencjonowania. Wersja Full Use wymaga zakupu dodatkowo licencji serwerowej dla odpowiedniego rodzaju Standard lub Enterprise.

Licencje typu Standard i Enterprise

Licencje typu Standard i Enterprise są dobierane w zależności od zastosowania rozwiązania technicznego u Klienta. Rozwiązania typu Enterprice SA stosowane w przypadku rozbudowanych rozwiązań.

Embedded Maintenance (EM) jest dodatkiem do licencji SQL zapewniającym możliwość uzyskania bezpłatnego uaktualnienia do nowej wersji w okresie roku od momentu zakupu. Ubezpieczenie może być zakupione tylko razem z licencjami SQL. Istnieje możliwość przedłużenia działania ubezpieczenia wersji poprzez wykupienie kolejnego ubezpieczenia przed upływem 1 roku od pierwotnego zakupu. Zalecamy zakup tej opcji.

Informacje dodatkowe

Różnice między modelami licencjonowania Systemu ® SymfoniaERP i Microsoft SQL Server

SYMFONIA ® jest licencjonowana w oparciu o liczbę jednocześnie pracujących stanowisk. Program sam kontroluje liczbę zalogowanych użytkowników i nie pozwala na zalogowanie kolejnego użytkownika ponad zakupioną liczbę licencji. Ten model nazywany jest w terminologii angielskiej ‘per concurrent user’ czyli na jednocześnie pracujących użytkowników. Można więc zainstalować System ®SymfoniaERP na wszystkich posiadanych komputerach. Microsoft używa innego sposobu licencjonowania. Stosowane dla SQL modele licencjonowania to: ‘per User’, ‘per Device’ oraz ‘per Processor’. Licencje Microsoft typu CAL muszą być wykupione na wszystkie stanowiska komputerowe (per Device) lub dla wszystkich stosujących oprogramowanie SQL użytkowników (per User).

Dokument Licencji: EULA (End User Licence Agrement)

EULA (End User Licence Agrement) – jest to dokument licencji Microsoft dostarczany klientom kupującym licencje typu Royality. Licencja zawiera: informacje o Użytkowniku, typie zakupionej licencji (Restricted/Full Use; User/Device) oraz liczbie zakupionych licencji. Dla licencji typu per Procesor konieczne jest podanie liczby procesorów.

W Umowie sprzedaży programu Symfonia powinna być zawarta informacja, że sprzedaje się SYMFONIĘ i SQL.

Zapytaj o aktualne promocje