webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady współpracy z firmą ZORIUSPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. S. Sempołowskiej 19, REGON: 241359020, NIP: 937-26-08-814, KRS: 0000979250, reprezentowaną przez: Agnieszkę Kozak – Wiceprezes Zarządu, w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz wdrożeń Systemów Symfonia oraz pozostałych projektów informatycznych oferowanych przez ZORIUSPRO.
 1. Strony umowy:
  • ZORIUSPRO Sp. z o.o.  zwana w dalszej części WYKONAWCĄ przedmiotu umowy.
  • Klient (osoba fizyczna, przedsiębiorca) zwany w dalszej części ZLECENIODAWCĄ.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług, Klient jest zobligowany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który daje wiedzę na temat zakresu i sposobu realizacji usługi

§ 2 Opis oferowanych usług

 1. ZORIUSPRO świadczy usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji wszystkich programów Symfonia.
 2. Dostęp do komputera użytkownika odbywa się za pomocą aplikacji TeamViewer, która pozwala na połączenie konsultanta z komputerem użytkownika.
 3. Każda sesja odbywa się wyłącznie na podstawie wygenerowanego unikalnego identyfikatora i jednorazowego hasła, po uprzednim zamówieniu konsultacji poprzez wysłanie maila na adres bok@zorius.pl.
 4. Połączenie zdalne jest zabezpieczone przez zaawansowane algorytmy szyfrujące.
 5. Usługi wsparcia technicznego są płatne zgodnie z poniższym cennikiem.
 6. Połączenie zdalne przez TeamViewer może być wykorzystane w ramach prowadzonych projektów wdrożeniowych. W takich przypadkach obowiązują warunki umowy wdrożeniowej lub ustalenia indywidualne.
 1. Usługi rozliczane są do pełnej osobogodziny w zależności od używanej licencji – dla firm lub dla biur rachunkowych.
 2. Konsultacje dla Klientów posiadających umowę serwisową rozliczane są zgodnie z jej warunkami. Zasady świadczenia usług w ramach serwisu ustalane są indywidualnie.
 3. Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z protokołem wykonania zlecenia na podstawie cennika usług.
  Priorytety konsultacji:

  1. Klienci posiadający umowę serwisową są konsultowani priorytetowo.
  2. Klienci nie posiadający umowy serwisowej są konsultowani

  w momencie po zakończeniu realizacji zgłoszeń od klientów serwisowych.

 4. Wykonanie dodatkowych usług wymaga ich zlecenia drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@zorius.pl.

Cennik usług:

Klienci biznesowi  bez umowy serwisowej

KONSULTACJE I USŁUGI INFORMATYCZNE: 

Pakiet 8h rozliczany co 4h – 2 000,00 zł netto
Pakiet 4h – 1 080,00 zł netto

Konsultacja incydentalna – rozliczana co 60 minut – 300,00 zł netto

Biura rachunkowe bez umowy serwisowej

KONSULTACJE I USŁUGI INFORMATYCZNE: 

Pakiet 8h rozliczany co 4h – 1 680,00 zł netto
Pakiet 4h – 880,00 zł netto

Konsultacja incydentalna – rozliczana co 60 minut – 230,00 zł netto

Klienci z Umową Serwisową rozliczani są zgodnie z warunkami umowy.

Jak rozliczamy Pakiety

Pakiet 8h rozliczany co 4h.

W ramach tego pakietu realizujemy zamawianą usługę w dwóch blokach po 4 godziny. Przykładowo pierwszy blok realizujemy w uzgodnionym terminie ze zleceniodawcą, a na drugi blok 4-godzinny ustalamy inny termin. Usługa może być również zrealizowana w jednym dniu.  W przypadku gdy w ramach realizacji każdego z bloków zostanie niewykorzystany czas, wówczas minuty/ godziny przepadają i nie mogą zostać zrealizowane w innym terminie.

Pakiet 4h.

W ramach tego pakietu realizujemy zamawianą usługę w jednym bloku 4-godzinnym w uzgodnionym terminie ze zleceniodawcą. W przypadku gdy w ramach realizacji usługi zostanie niewykorzystany czas, wówczas minuty/ godziny przepadają i nie mogą zostać zrealizowane w innym terminie.

W przypadku zakupu pakietów, rekomendujemy zagregowanie potrzeb / konsultacji w obrębie jednego obszaru aby maksymalnie wykorzystać limit czasowy. W przypadku przekroczenia godzin pakietu, dopłata będzie rozliczana proporcjonalnie do ceny zakupionego pakietu.

Omówione pakiety dotyczą konsultacji dla Klientów incydentalnych biznesowych oraz biur rachunkowych, nieposiadających umowy serwisowej

Formularz reklamacyjny