webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych

Wspiera wydajność.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych

Pomaga w monitorowaniu produkcji i zarządzaniem zachodzącymi w niej zmianami.

Nowoczesne systemy informatyczne

Poprawiają wydajność w branży produkcyjnej.

Wdrażanie oprogramowania warto powierzyć ekspertom

Zajmiemy się stworzeniem kompletnego środowiska biznesowego i dostosujemy oprogramowanie do Twoich potrzeb.

#GotowiNaZmiany
Prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe bez zmian dostosowujących do trendów, narażone są na utratę efektywności działania. Nieadekwatne procesy, które były wdrożone kilkanaście lat temu, ograniczają rozwój na rynku. Firmy produkcyjne nadal w wysokim stopniu pracują w oparciu o excela i uzupełnianiu w nim danych manualnie.

Zwiększ Zysk inwestując w Program do Produkcji!
Przedsiębiorca prowadzi biznes żeby zarabiać. Sytuacja gospodarcza jednak nieustannie się zmienia, czy zatem możemy uniknąć zmian, dalej rosnąć i więcej zarabiać?

Czytaj więcej

Rozumiemy potrzeby branży produkcyjnej

Zarządzanie produkcją
Wraz z panelami meldunkowymi i integracjami do programów branżowych.
Dowiedz się więcej
Finanse i Księgowość
Wraz z zaawansowanymi narzędziami do tworzenia raportów Smart BI i Business Intelligence oraz Środki Trwałe.
Dowiedz się więcej
Handel
Nowoczesny program do sprzedaży i gospodarki magazynowej rozszerzony o rozwiązania mobilne (mobilny magazyn, mobilny handel).
Dowiedz się więcej
Rozwiązania indywidualne
Kluczem do większej wydajności jest niezawodny dostęp do danych, dlatego dajemy narzędzia do raportowania, których jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.
Dowiedz się więcej
Kadry i Płace
RCP wraz z aplikacjami do obsługi miękkiego HR zapewniającymi wymianę informacji z pracownikami.
Dowiedz się więcej
Serwis oprogramowania
Szybki dostęp do skutecznego wsparcia technicznego daje bezpieczeństwo Twojemu przedsiębiorstwu.
Dowiedz się więcej
webp image

Stoisz przed wyzwaniem? Dowiedz się jak możemy Cię wesprzeć! Zostaw numer telefonu skontaktujemy się niezwłocznie!

Ekspercka wiedza i sprawdzona metodyka wdrożeń zapewnia sukces projektom, które prowadzimy

Analiza Potrzeb

Koncepcja rozwiązania, oferta

Wykonanie, wdrożenie oprogramowania oraz szkolenia

Umowa serwisowa, bieżące wsparcie

Przykładowe obszary naszej działalności

Integracja z KSef
Oprogramowanie dla firm
Oprogramowanie księgowe dla firm
Integracja systemów IT

Komplementarność, perspektywiczność i dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego

Istotne dla branży produkcyjnej

  • Uspójnienie danych
  • Konsolidacja projektów
  • Konsolidacja zasobów inwestycyjnych
  • Automatyzacja wystawiania faktur zaliczkowych
  • Obsługa centrum rozliczeniowego
  • Szeroko pojęta analiza danych
  • Obniżenie kosztów utrzymania
  • Automatyzacja procesów
  • Niezawodna obsługa rozrachunków

Zainwestuj w oprogramowanie do produkcji i nasze doświadczenie we wprowadzaniu zmian!

W przedsiębiorstwach procesy produkcyjne nadal wprowadzane są do kilku różnych programów, bo brakuje integracji systemów lub dobrego programu produkcyjnego. Raporty produkcyjne i zlecenia produkcyjne, jak również technologie są ewidencjonowane w zewnętrznych programach lub plikach, a aktualne stany magazynowe wprowadzane w programie dedykowanym do gospodarki magazynowej. Nie możemy wówczas otrzymać informacji jakie stany surowca mamy aktualnie w procesie produkcji, co jest zarezerwowane, a co powinniśmy i na kiedy zamówić.

Taki proces obsługiwany jest drogą mailową, a managerowie nie mogą szybko podejmować decyzji. Optymalizacja łańcucha dostaw, śledzenie jakości surowców oraz ich ceny przy zmianach walutowych, są kolejnym wyzwaniem dla działów zaopatrzenia. Przy występujących niedoborach w dostarczeniu surowca i opóźnieniu w realizacji zamówień, potrzebne są narzędzia które pozwolą na harmonogramowanie produkcji w zależności od dostępnych zasobów. Nawiązaniem do przygotowania procesu produkcyjnego i jego rozpoczęcia, jest wprowadzenie kalkulacji kosztu rzeczywistego produkcji, który powinien być urealniony według bieżącej sytuacji.

webp image

Automatyzacja i optymalizacja procesów kluczem do zwiększenia wydajności i rentowności przedsiębiorstwa. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw numer telefonu, niezwłocznie oddzwonimy!

Dlaczego pilnie potrzebujesz oprogramowania dla firmy produkcyjnej?

Precyzyjna analiza potrzeb w przedsiębiorstwie pozwala na identyfikację nieefektywnych procesów i powinna poprzedzić proces wdrożenia oprogramowania dla produkcji. Pozwala na zapoznanie się z czynnościami realizowanymi przez poszczególnych użytkowników i zaproponowanie optymalizacji pracy. Celem takiego audytu jest propozycja zmiany procesów na bardziej automatyczne, eliminujące ingerencję pracowników, lub duplikowanie informacji w różnych systemach.

Oprogramowanie do produkcji może być uzupełnione o narzędzia mobilne oraz tzw. Panele meldunkowe dla pracowników. Takie rozwiązania pozwalają skrócić czas raportowania oraz wykonywać dokładniejsze rozliczenia czasu pracy. Istotnym elementem produkcji jest kontrola jakości, oraz informacje o partiach surowców, które zostały zużyte do wytworzenia wyrobów gotowych.

Narzędziem, które uzupełnia i wspomaga firmy, które wykorzystują oprogramowanie dla produkcji jest Business Intelligence, dzięki któremu otrzymujemy raporty w czasie rzeczywistym dotyczące Technicznego Kosztu Wytworzenia lub Całkowitego Kosztu Wytworzenia. Wsparcie podejmowania decyzji takimi danymi uzupełnionymi o własne cechy informacji pozwala realnie oceniać rentowność produkcji uwzględniając koszty bezpośrednia jak i pośrednie stałe i zmienne.

Wdrożenie oprogramowania do produkcji pozwala na rozwiązywanie i zarządzanie problemami z ewidencją i wyceną odpadów produkcyjnych. Często odpady były poza ewidencją, a nawet kontrolą, aktualnie można je dzielić na odpady, które mogą być ponownie wykorzystane do procesu produkcyjnego, lub te które faktycznie już są bezużyteczne. Temat odpadów to również ewidencja ich utylizacji i przygotowanie raportów do odpowiednich instytucji państwowych.

webp image

Lubimy wyzwania! Dowiedz sie jak możemy Ci pomóc? Zostaw numer telefonu - oddzwonimy

Jak wdrożenie oprogramowania dla produkcji wygląda w praktyce?

Rozpoczęcie procesu wdrożenia oprogramowania dla produkcji rozpoczynamy od wspomnianego etapu analizy wdrożeniowej, na której z użytkownikami omawiamy i opisujemy proces. Gdzie jest zatem początek procesu? Każde przedsiębiorstwo ma lekko zmodyfikowany zakres etapów rozpoczynających produkcję. To zależy od branży produkcyjnej, od wielkości zakładu produkcyjnego, od asortymentu produkcyjnego. Możemy omówić proces, który rozpoczyna się od zapytania klienta na dany wyrób gotowy, wówczas powinniśmy rozpocząć od przygotowania oferty wraz ze specyfikacją wyrobu gotowego, wartością oraz terminem realizacji. Niejednokrotnie takie oferty są wielowariantowe i wycena jest przygotowywana kilkukrotnie.

Po etapie ofertowania otrzymujemy dopiero zamówienie klienta w odpowiedzi na wskazaną ofertę. Taki dokument jest wówczas podstawą do zlecenia produkcyjnego, jeśli aktualnie dysponujemy surowcem potrzebnym do produkcji, jeśli jednak należy wpierw pozyskać odpowiedni materiał do produkcji, powinniśmy wystosować odpowiednie zamówienia własne. Ten etap procesu obsługujemy w dedykowanym programie Handel i tam realizujemy potrzeby związane z zaopatrzeniem surowca na magazyn.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie produkcji wyrobu gotowego w dedykowanym oprogramowaniu do produkcji. Przygotowujemy wówczas kartę technologiczną produkowanego wyrobu gotowego, którą uzupełniamy o informację dotyczące surowców BOM, marszruty, zasobów ludzkich oraz gniazd produkcyjnych. Moduł harmonogramowania pozwala nam zaplanować cykl produkcji uwzględniający powyższe parametry i zarządzać nimi dynamicznie, wskazywane są ewentualne konflikty.

Przygotowując zlecenie produkcyjne określamy czynności pracy i weryfikujemy czy stan surowców jest już umożliwiający rozpoczęcie produkcji. Po rozpoczęciu produkcji i pobraniu materiałów mamy możliwość rejestracji partii surowca, z którego wytwarzamy nasz wyrób gotowy. Zwróćmy uwagę jak istotny jest tutaj nośnik danych, jeśli chodzi o branżę medyczną, branżę spożywczą i wszystkie zakłady w których wdrożone są normy produkcji ISO.

Jeżeli cykl produkcji pozwala produkować wyroby gotowe uzupełniając surowce w trakcie, to oprogramowanie do produkcji powinno realizować taki proces. Wówczas po zrealizowaniu zamówienia na surowce wprowadzamy je na magazyn, i możemy odnieść się do zlecenia z informacją o kontynuacji produkcji. Pobranie surowca z magazynu odbywa się w oprogramowaniu do produkcji i jest automatycznie rejestrowane jako dokument magazynowy, określający rzeczywisty koszt wydanego surowca.

Zakończenie produkcji jest procesem automatycznym i powoduje przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn, rozliczenie produkcji oraz rejestracje ewentualnych odpadów poprodukcyjnych. Taka czynność pozwala również zaraportować ten proces do osób odpowiedzialnych za zamówienie klienta.

Prawie ostatnim etapem obsługi jest wystawienie dokumentu sprzedaży oraz wydanie wskazanego wyrobu gotowego z magazynu. Dyskusja nad tym czy to kończy nam obsługę klienta jest szeroka, z doświadczenia wiemy, że są jeszcze czynności, które następują po wystawieniu faktury. Są to procedury takie jak rozliczenie faktury po jej opłaceniu, ocena rentowności sprzedaży, analiza kosztów wytworzenia danego wyrobu gotowego. Zdarza się, że te czynności obejmują również proces reklamacji, który powinien pozwolić na szybkie dostarczenie informacji o tym, z której partii produkcji wyrób pochodzi, a dalej jakie surowce były zużyte od kogo i kiedy kupione, kto wykonywał produkcję, oraz kto sprawdził jakość wyrobu gotowego.

Opisany schemat procesu jest jednym z kilku jakie wdrażaliśmy, ale nie jedyny, bo często oprogramowanie do produkcji musi być zintegrowane również z dedykowanymi dla branży mini softami lub parkiem maszyn jakim dysponujemy. Takie zadania integracji wykonane zostały przez zespół ZoriusPro wielokrotnie, co pozwala nam na stwierdzenie że jesteśmy Ekspertami Symfonii. Wdrożenia i integracje, które najczęściej wykonujemy są dla produkcji seryjnej i indywidualnej (personalizowanej) pod klienta. Wiemy zatem, jak ważne są wszystkie procesy dbałości o wyroby gotowe wyprodukowane dla klienta. Integracje z zewnętrznymi softami.

ZoriusPro – krótka historia

ZoriusPro pomaga w cyfryzacji procesów

ZoriusPro wspiera przedsiębiorstwa i biura rachunkowe od prawie 30 lat w obsłudze biznesu. Główną siłą napędową naszego przedsiębiorstwa są potrzeby naszych klientów, naszą pasją nowoczesne technologie, a misją jest cyfryzacja przedsiębiorstw i wdrażanie rozwiązań. ZoriusPro wyróżnia ciągły rozwój, zarówno firmy, jak i pracowników oraz rzetelne podejście do podejmowanych działań.

Dzielimy się wiedzą

Cyklicznie organizujemy konferencje i szkolenia, podczas których dzielimy się wiedzą o zmianach prawnych i funkcjonalnych w systemach oraz o rozwiązaniach, które wspierają biznes.

ZoriusPro cyfryzuje biznes

Specjalizujemy się w cyfryzacji przedsiębiorstw opierając się na oprogramowaniu dla firm – Symfonia, kompetentnie wskazując korzyści, płynące z wdrażania nowych technologii. Zadaniami zespołu jest dostarczanie i integracja informatycznych systemów zarządzania w celu usprawnienia w zakresie procedur i procesów zachodzących w każdym biznesie.

Głównym aspektem działalności jest projektowanie, dopasowywanie i wdrażanie rozwiązań przyspieszających obieg dokumentów. Wspieramy naszych kontrahentów poprzez uruchomienie odpowiednich programów cyfrowych powodując, że wiele procesów odbywa się automatycznie, co redukuje konieczność absorbowania kadry kierowniczej, czy samego właściciela. Taka metoda między innymi pozwala skupić się na kwestiach, które faktycznie wymagają osobistego zaangażowania.

Integrujemy systemy

Obecnie programy do zarządzania firmą zapewniają obsługę niemal wszystkich standardowych procesów. Nierzadko przedsiębiorstwa oczekują indywidualnego podejścia do procesów, dla nich piszemy rozwiązania, które wpisują się w potrzeby. Przykładem są wytwarzane aplikacje – np. aplikacja kliencka do obsługi listów przewozowych firm kurierskich, aplikacja do wymiany danych pomiędzy platformami sprzedażowymi EDI, integracja z Risk Radar. Stosujemy wymianę danych poprzez pliki, API, czy szyny danych.

Dostosowujemy raporty i analizy danych na potrzeby kadry zarządzającej przy wykorzystaniu narzędzi Business Intelligence. Naszym klientom oferujemy również usługi programistyczne w zakresie wymiany danych z programami branżowymi np. z systemami zarządzania produkcją MES. Niezawodna integracja systemów IT zwiększa wydajność i efektywność w przedsiębiorstwach zapewniając komunikację pomiędzy systemami wdrożonymi w organizacji, bezpieczną wymianę danych z partnerami biznesowymi i różnymi systemami branżowymi. Pozwala na automatyczny import danych sprzedażowych, automatyzację księgowań dokumentów i wiele innych. Handel hurtowy, mobilny, usługi, branża budowlana, produkcyjna i inne Obszar obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw jest wszechstronny, wspieramy zarówno duże międzynarodowe korporacje, porty lotnicze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, czy biura rachunkowe.

Rozumiemy potrzeby i wiemy jak…

Cechą wspólną wszystkich rozwiązań zrealizowanych w grupie spółek branży budowlanej, w której mamy do czynienia ze spółkami celowymi, jest szeroko pojęta automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych. Uniknięcie zbędnej pracy manualnej, ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz otrzymanie wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej. Dla branży produkcyjnej oferujemy skuteczne, niskobudżetowe oprogramowanie, które można w łatwy sposób dostosowywać do specyfiki przedsiębiorstwa, nawet będącego w trakcie rozwoju. Ponadto wykonujemy integracje z parkiem maszynowym co umożliwia kierownictwu dynamiczną weryfikację stanu produkcji i zarządzanie zmianą. Takie podejście pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności. Handel Hurtowy wspieramy poprzez dostarczanie mobilnych narzędzi do obsługi klienta, kolektorów danych, obsługi WMS i gospodarki magazynowej oraz obsługi sprzedaży przez kody kreskowe. Ponadto oferujemy rozwiązania automatyzujące wysyłkę. Firmy usługowe wspieramy narzędziami dzięki, którym możliwe jest monitorowanie oraz analiza projektów. Ponadto w naszej ofercie znajdują się rozwiązania wspomagające operacje w procesach kooperacyjnych. Nasza działalność składa się z eksperckiego, solidnego, zaangażowanego zespołu, szczycącego się z rozległej wiedzy merytorycznej i technicznej. ZoriusPro od wielu lat jest w elitarnym gronie partnerów Symfonia o najwyższych kompetencjach sprzedażowych i wdrożeniowych. Oferowane przez nas produkty wspierają przedsiębiorców i ich podmioty w realizowaniu procesów biznesowych (w obszarach: finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, magazynowym oraz zarządzania produkcją).

od 1994
Lata na rynku
1300
Obsługiwanych klientów
300
Wspieranych biur rachunkowych
100
Zrealizowanych indywidualnych wdrożeń

Case study w branży budowlanej

Przedsiębiorstwo budowlane (NDA) jest jednym z wiodących i wielokrotnie nagradzanych w Polsce. Realizuje projekty w szeroko pojętym budownictwie, które są tworzone z dbałością o najwyższą jakość, z wykorzystaniem sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań również w aspekcie technologii ekologicznych.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży budowlanej

Opis sytuacji

Kontrahent (NDA) korzystał z oprogramowania Symfonia ERP, które przez lata zostało rozbudowywane o różne funkcjonalności automatyzujące procesy i różne specjalistyczne rozwiązania dla branży budowlanej oraz integracje z oprogramowaniem workflow.

Dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa, zmiany prawne oraz przekształcenia wymagały nowego podejścia biznesowego. Pojawiła się potrzeba usystematyzowania i zautomatyzowania procesów biznesowych.

Wyzwanie

Specyfika branży budowlanej zakłada tworzenie spółek celowych dla poszczególnych inwestycji. W związku z powyższym analogiczna sytuacja występuje u naszego klienta, co przez lata działalności skutkowało rozbieżnością w planach kont spółek w Grupie.

Po latach szybkiego rozwoju Kontrahent wymagał usprawnień. Pojawiały się kolejno nowe potrzeby, których celem było zwiększenie wydajności i efektywności w obszarze finansowo- księgowym. Po analizie przedwdrożeniowej zaproponowaliśmy rozwiązania. Między innymi konsolidację planu kont oraz założenie spółki wspólnej, a w kolejnych etapach ujednolicenie kartotek kontrahentów, automatyczne fakturowanie przez platformę www.miedzyfirmami.pl, czy pogłębione raportowanie wymagające nowego podejścia do wymiarowania.

Punkt wyjścia – konsolidacja planu kont

Wiedza ekspercka w zakresie procesów w branży budowlanej pozwoliły podejść do pierwszego etapu stworzenia wspólnego wzorcowego planu kont dla całej grupy przedsiębiorstwie. Ze względu na specyfikę różnych działalności spółek celowych wymagane było ustawienie planu kont, który obejmuje i przewiduje wszystkie procesy w jednym miejscu. W tym celu został powołany zespół wdrożeniowy, w skład, którego wchodzili nie tylko informatycy, ale również specjaliści z obszaru finansów i rachunkowości. Pierwszym etapem było utworzenie planu kont, drugim stworzenie mapy przeksięgowań sald z poprzednich kont, na nowe konta, która dynamicznie na przełomie roku była uaktualniana. Kolejnym etapem było wygenerowanie nowego bilansu otwarcia według mappingu kont oraz przeniesienie rozrachunków na kontach aktywno-pasywnych z niezamkniętymi transakcjami.

Pojawiły się również wyjątki które obejmowały ujawnienie transakcji rozrachunkowych które wcześniej nie były prowadzone. 
W pracach pojawiła się spółka wzorcowa, z poziomu której zarządzamy planami kont w pozostałych bazach. Dodatkowo zostały utworzone słowniki kartotekowe, które również uzupełniane są z jednego miejsca i automatycznie kopiowane na pozostałe bazy klienta.

Obustronne zrozumienie powagi projektu i zagrożenia jakim był czas oraz ogromnego zaangażowania pracowników Zorius.pl spowodowało, że cały projekt konsolidacji planu kont został zrealizowany bez opóźnień i przyniósł zakładany efekt.

Jednolita kartoteka kontrahentów kluczem w grupie spółek

Zadanie, które polegało na uporządkowaniu kartoteki kontrahentów było wyzwaniem ze względu na ilość baz, ilość transakcji oraz lata działalności. Konspekt, który został opracowany i zrealizowany zakładał utworzenie bazy wzorcowej, która będzie zarządzała kontrahentami we wszystkich bazach, zarządzanie polegało na modyfikacji danych i propagowaniu ich w bazach pozostałych, wprowadzaniu nowych kontrahentów w jednym miejscu, ujednoliceniu pozycji analitycznych we wszystkich bazach. [proces musiał gwarantować bezpieczeństwo i spójność danych we wszystkich latach i bazach danych. W trakcie prac zaproponowaliśmy uporządkowanie kontrahentów, połączenie kontrahentów którzy byli w bazach założeni kilkukrotnie i występowali jako duble, oraz oznaczenie kontrahentów jako archiwalnych, z którymi nie następuje aktywna współpraca co najmniej od 5 lat.

Zarządzanie kontrahentami z jednego miejsca pozwoliło klientowi usprawnić pracę i unikać powielania informacji w wielu miejscach.

Korzyści

Cechą wspólną wszystkich rozwiązań zrealizowanych w grupie spółek jest szeroko pojęta automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych. Uniknięcie zbędnej pracy manualnej, ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz otrzymanie wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej.

Case study w branży produkcyjnej

Przedsiębiorstwo (NDA) jest prężnie rozwijającym się producentem kształtowników oraz konstrukcji stalowych i architektonicznych do budowli zlokalizowanych na całym świecie.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży budowlanej

Opis sytuacji

Spółka zdecydowała się na zmianę systemu do zarządzania przedsiębiorstwem z kilku powodów.

Zasadniczym był fakt, że przedsiębiorstwo było w trakcie zmian restrukturyzacyjnych, co powodowało nowe potrzeby, oraz konieczność cyfryzacji w realizowanych procesach we wszystkich obszarach biznesowych. Ponadto kluczowa była zmiana systemu na taki, który gwarantowałby zgodność z prawodawstwem. Klient zwrócił uwagę na dostępność aktualizacji oprogramowania Symfonia zawsze zanim zmiana prawna wejdzie w życie. Dla Klienta było to ważne, ponieważ do czasu wdrożenia rozwiązania odpowiadające zmianom prawnym były tworzone wewnątrz organizacji, co powodowało bardzo kosztowne i czasochłonne obciążenie dla Spółki. Istotnym czynnikiem było również duże obniżenie kosztów eksploatacji systemu i przeniesienie wsparcia technicznego oprogramowania poza strukturę przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie


Oczekiwania

Klient oczekiwał stabilnego i bezpiecznego systemu zarządzania, z możliwością precyzyjnej konfiguracji całego systemu, jak i uprawnień dla użytkowników. Oczekiwano wdrożenia rozwiązań zapewniających cyfryzacje procesów w przedsiębiorstwie takich jak Obieg Dokumentów dla obszaru księgowości czy platforma e-Pracownik dla obszaru Kadrowo – Płacowego. Ponadto Klient wymagał integracji z używanymi systemami dzięki czemu ograniczono czynności powtarzalne i zautomatyzowano na przykład proces fakturowania, czy obieg zamówień.

Co wpłynęło na wybór dostawcy rozwiązań

System Symfonia ERP już w standardowej wersji bez jakichkolwiek modyfikacji spełniał oczekiwania Klienta, jednak w ramach wdrożenia powstały rozwiązania, które sprawiły, że jeszcze bardziej automatyzował procesy w przedsiębiorstwie między innymi dzięki integracji systemów IT. Czynnikiem, który zaważył na decyzji było szybkie i elastyczne wdrożenie systemu oraz możliwość realizacji wdrożenia w etapach.

Model Wdrożenia

Zorius.pl postawił na elastyczny model wdrożenia oraz rozliczenia – Time and Materials. Po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej określone zostały koszty wdrożenia poszczególnych modułów oraz całości systemu. Podsumowanie prac klient otrzymywał każdego dnia, sumarycznie na koniec tygodnia i na każdego miesiąca był podpisywany protokół odbioru prac, na podstawie którego była wystawiana faktura.

Sprawiło to, że klient na bieżąco otrzymywał informację o postępach prac i w razie potrzeby mógł reagować na zmiany. Ze strony Zorius.pl tak precyzyjne raportowanie spowodowało, że projekt wdrożeniowy był wręcz idealny. Czynnikiem, który również zapewnił sukces było obustronne zaangażowanie w projekt oraz z góry ustalone daty cyklicznych spotkań u Klienta, które praktycznie nie ulegały zmianie. Zapewniało to obu stronom stabilny schemat działań, możliwość zaplanowania bieżącej pracy oraz gwarancję rozwiązania bieżących wyzwań. W projekcie wdrożeniowym uwzględniliśmy również serię szkoleń z poszczególnych modułów, co przełożyło się na efektywną pracę już na samym początku wdrożenia.

Zorius.pl zapewniło Klientowi zarówno wsparcie powdrożeniowe jak i wsparcie techniczne w ramach umowy serwisowej, w ramach której dostarczamy aktualizacje oprogramowania, konsultacje techniczne oraz merytoryczne oraz możliwość rozwoju oprogramowania w razie nowych potrzeb.

Wdrożenie

Zadania, które zostały postawione przed zespołem ekspertów Zorius.pl były trudne ze względu na to, że przenoszone dane były z systemu autorskiego, który nie jest znany ponieważ był pisany tylko dla tego przedsiębiorstwa. Baza danych ze względu na lata działalności była duża i należało uporządkować część rekordów, między innymi środki trwałe, które zostały wprowadzone do systemu i przyjęte do użytkowana np. od 1908 roku.

Ilość transakcji wewnątrz spółek z grupy powiązanej była bardzo duża. Należało również zmienić sposób prezentowania np. kont walutowych, które we wcześniejszym systemie były prezentowane tylko na kontach pozabilansowych. Dlatego we wdrożeniu należało wykazywać się doświadczeniem oraz znajomością przepisów finansowo księgowych. W trakcie wdrożenia udało się usprawnić i skrócić procesy, które kiedyś były bardzo rozbudowane, a teraz nie ma takiej potrzeby. Wdrażając system kadrowo płacowy należało z bazy, która zawierała kilka tysięcy pracowników przygotować i zaczytać tylko i wyłącznie aktualne dane, a następnie wprowadzić bardzo nietypowe składniki wynagradzania, które występują tylko w nielicznych specjalistycznych przedsiębiorstwach w Polsce. Firma zajmuje się również nietypową działalnością przychodową, która ma różne momenty podatkowe, mówimy tutaj o sprzedaży energii (zielonej, niebieskiej, czerwonej). Sprzedawane są również pozostałe media, które mają specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego. Takie wymagania zostały zrealizowane dzięki doświadczeniu w wielu wdrożeniach i znajomości merytorycznej procesów biznesowych podobnych przedsiębiorstw.

Korzyści

Klient i jego pracownicy otrzymali nowoczesne narzędzie, które może być skalowalne do ich biznesu, oraz pozwala się w łatwy sposób dostosowywać do specyfiki przedsiębiorstwa, które jest w trakcie zmian. Pracownicy uczestniczący we wdrożeniu byli przeszkoleni z pracy na rozpoznawalnym w całej Polsce systemie. Wsparcie ekspertów ze strony Zorius.pl oraz sieci partnerskiej Symfonia wzmacnia poczucie bezpieczeństwo. W trakcie wdrożenia zmieniono system analizy danych wprowadzając narzędzie Symfonia Business Intelligence, które pozwala kierownikom i dyrektorom samodzielnie analizować dane, do których mają dostęp. Księgowania następują w czasie rzeczywistym, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów odchodzimy od podpisywania i przekazywania dokumentów drogą papierową. W czasie pandemii wprowadzono system elektronicznej wymiany informacji między pracownikami oraz wdrożono między innymi możliwość składania wniosków urlopowych drogą elektroniczną.

Case study w korporacji budowlanej

Klient (NDA) jest spółką budowlaną o uniwersalnym ukierunkowaniu, której działania można obserwować na całym terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej oraz za granicą. W ramach spółki realizowane są projekty związane z budownictwem społecznym, mieszkalnym, przemysłowym czy komunikacyjnym oraz budownictwo podziemne, projekty deweloperskie i pozostałe inżynieryjne prace budowlane. Spośród realizacji można wymienić budowę metra w Pradze, czy budowę obwodnicy w Warszawie. Spółka posiada 11 oddziałów, między innymi na Słowacji, w Niemczech, Finlandii, Islandii, Belgii, Polsce. W ramach grupy zatrudnionych jest ponad – 3 tysiące pracowników.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży produkcyjnej

Opis sytuacji

Klient oczekiwał stabilnego i bezpiecznego systemu zarządzania, z możliwością precyzyjnej konfiguracji całego systemu, jak i uprawnień dla użytkowników. Oczekiwano dużej szybkości działania, integracji poszczególnych modułów oraz możliwości rozszerzenia funkcjonalności systemu poprzez tworzenie rozwiązań dodatkowych. Istotne dla klienta było raportowanie dla grupy oraz integracja z Systemem IT w Grupie.

Wdrożone programy


W przedsiębiorstwie w pierwszym etapie został wdrożony system Symfonia ERP, pokrywający obszary: Finansowo – Księgowy i zarządzanie majątkiem oraz system handlowo-magazynowy.

W kolejnych etapach został wdrożony program Kadrowo-Płacowy oraz Busines Intelligence, który zapewnia zaawansowane raportowanie operacji w obszarach finansów oraz handlu.

Dlaczego klient wybrał system Symfonia ERP?

System Symfonia ERP spełniał wszystkie wymagania klienta, a jedne z podstawowych warunków, dla których firma zdecydowała się na nowy system było bezpieczeństwo i uniwersalność baz danych. Kolejnym atutem była gwarancja szybkiego wdrożenia, oraz stworzenie rozwiązań dodatkowych, gwarantujących między innymi integrację z czeskim systemem IT

Wdrożenie

Kluczowe etapy

System Symfonia ERP w całości został wdrożony i zintegrowany przez firmę Zorius.pl Wdrożenie zostało zrealizowane w przeciągu kilku tygodni, dzięki zaangażowaniu obu zespołów wdrożeniowych – Klienta oraz Zorius.pl. Podczas wdrożenia kluczowe było przygotowanie rozwiązania pozwalającego na eksport dokumentów do czeskiego Systemu, a także ujednolicenie planu kont, wzorców księgowań oraz procesów finansowo-księgowych. Po oddaniu pierwszego etapu wdrożenia zostały realizowane rozwiązania dodatkowe, które powstawały systematyczne w czterech następnych miesiącach. W kolejnym etapie nastąpiło wdrożenie modułu – Kadrowo-Płacowego oraz modułu Symfonia Business Intelligence.

Most Polsko-Czeski

Wdrożenie było wyzwaniem, ponieważ odbyło się na szczeblu międzynarodowym i jest przykładem na to, że po Czesku też można wdrożyć Symfonia ERP dla dużej międzynarodowej korporacji. Nasz System był oceniany i porównywany z Systemem czeskim, który jest używany w siedzibie Grupy, a podczas wdrożenia często obecne były równocześnie księgowe z Polski i Czech.

Zapewne niezapomniane będzie pierwsze zetknięcie się ze sprzętem – serwerami i komputerami na których są zainstalowane programy (min.MS Windows, MS Excel) w języku czeskim, co zmusiło wdrożeniowców do zapoznania się z czeskim nazewnictwem, innymi oznaczeniami, ikonami.

Dla Klienta niezwykle wartościowe okazało się wdrożenie Symfonia Business Intelligence, ponieważ za pomocą wbudowanych raportów otrzymywał zaawansowaną informację zarządczą

Korzyści

Z uwagi na zindywidualizowane procesy w Przedsiębiorstwie, dane wprowadzane do programu finansowo-księgowego muszą zostać wprowadzone według precyzyjnego schematu, z szczególnym uwzględnieniem wprowadzania zapisów na odpowiednie konta. Rozwiązania dodatkowe dostarczone przez firmę Zorius.pl zapewniają użytkownikom systemu automatyczną kontrolę wprowadzonych danych księgowych. Dzięki dodatkowemu raportowi, wychwytującemu automatycznie błędne zapisy na kontach, użytkownik programu finansowo księgowego minimalizuje do zera szanse na wprowadzenie niespójnych danych. W przypadku gdy użytkownik umieścił na kontach zapis niezgodny z konwencją, algorytm firmy zorius.pl automatycznie wyświetla szczegóły takiego zapisu w zestawieniu w programie MS Excel. Pozwala to uniknąć użytkownikowi żmudnej analizy zapisów, tym samym zapewniając automatyzację pracy i oszczędność czasu i wysiłku.

W związku z licznymi transakcjami przeprowadzanymi przez spółkę wystąpiło zapotrzebowanie na zewnętrzne zestawienie szczegółowych informacji o rozrachunkach. Na prośbę głównej księgowej został utworzony dedykowany raport, prezentujący w programie MS Excel wymagane dane, w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu zleceniodawcy, a następnie są importowane do systemu Finansowo – Księgowego w centrali Spółki. Rozwiązanie zapewnia kontrolę nad płatnościami, pozwalając na precyzyjne dostosowywanie działań i strategii użytkownika do aktualnych możliwości finansowych firmy oraz kontrolę nad bieżącymi operacjami finansowymi.

Zasadniczym atutem wdrożenia jest możliwość eksportowania wszystkich dokumentów z programu finansowo-księgowego według określonych schematów i właściwego zaczytania tychże dokumentów do czeskiego systemu finansowo księgowego.

System został w taki sposób skonfigurowany, że w sposób automatyczny są importowane wszystkie zapisy z programu Finanse i Księgowość ERP do czeskiego systemu – proces został nazwany „mostem Polsko – Czeskim”

Wdrożenie w kolejnych spółkach

Z uwagi na znajomość branży, oraz potrzeb Klienta i możliwość szybkiej realizacji kolejnych projektów wykonujemy wdrożenia dla nowych spółek w grupie.

Dlaczego warto wybrac ZoriusPro?

W branży IT działamy już od prawie 30 lat. Mamy za sobą wiele ukończonych projektów, co pozwala nam z doświadczeniem spojrzeć na nowo realizowane projekty. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dążymy do tego, by nasze rozwiązania były ergonomiczne, proste w użyciu, a zarazem realizowały wszystkie zdefiniowane na etapie analizy potrzeby.

Jaki wygląda proces tworzenia rozwiązań IT?

Prace rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Na tym etapie definiujemy zestaw potrzeb/wymagań klienta oraz planujemy proces realizacji projektu. Po akceptacji przedstawionej oferty przystępujemy do realizacji zlecenia, podczas realizacji którego pracujemy w wyznaczonym zespołem ze strony klienta. Wdrożenia wykonujemy hybrydowo, część prac realizujemy w naszej siedzibie lub oddziałach a prace wymagające osobistego kontaktu realizujemy we wskazanym przez klienta miejscu. Praktykujemy minimum jeden, dwa dni w tygodniu, pracy z klientem. W końcowym etapie przeprowadzamy szereg testów wewnętrznych, potem testy z udziałem klienta i finalnie w uzgodnionym terminie uruchamiamy system. W dniu GoLive asystujemy w bieżącej pracy na programie, najczęściej u klienta. W pierwszych tygodniach zapewniamy wzmożone wsparcie naszego zespołu wsparcia technicznego – konsultantów i programistów.

Jakie usługi programistyczne oferujecie ?

Oferujemy szerokie spektrum usług: od kastomizacji wbudowanych w system Symfonia rozwiązań, importy danych z różnych źródeł po wszelkiego rodzaju integracje z systemami zewnętrznymi.

Realizujemy rozwiązania dla nietypowych potrzeb

Do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie. Po zapoznaniu się ze specyfiką danej branży oraz indywidualnymi potrzebami klienta, analizujemy możliwość zastosowania standardowych funkcjonalności programów Symfonia. Jeśli wymagania i realizowane procesy wychodzą ponad standard, proponujemy klientom rozwiązania indywidualne, dopasowane do ich potrzeb.

Jaki będzie przybliżony koszt projektu?

Koszt implementacji rozwiązań składa się z kilku czynników: wykorzystywanych technologii, skali oraz rodzaju projektu i wdrażanych funkcjonalności. Warto wspomnieć również o kwestii analizy przedwdrożeniowej oraz ewentualnych konsultacjach realizowanych podczas trwania i wdrażania projektu. Precyzyjna wycena rozwiązania bez przeprowadzenia dokładnej analizy jest praktycznie niemożliwa. Bazując jednak na naszym obecnym doświadczeniu w przygotowywaniu rozwiązań, zdążają się jednak sytuacje w których, po wstępnym przedstawieniu zakresu projektu, ustalamy koszty w przedziale cenowym bądź umawiamy się na bieżące rozliczenie naszej pracy. Jednak jeżeli to tylko możliwe, zachęcamy naszych klientów do dogłębnego przeanalizowania zakresu projektu.

W jaki sposób mogę monitorować realizację projektu

Przy krótkich projektach i prostych rozwiązaniach przekazujemy Klientowi koncepcję rozwiązania, a po zatwierdzeniu oddajemy do testów. Instalujemy i uruchamiamy w środowisku produkcyjnym. W przypadku dużych i skomplikowanych rozwiązań, stawiamy u Klienta środowisko akceptacyjne, na którym klient testuje (również z naszą asystą) funkcjonalność. W trakcie wytwarzania projektu praktykujemy spotkania statusowe z określoną częstotliwością – raz na tydzień, raz na dwa tygodnie.

Oddziały ZoriusPro w Polsce

Znajdź nas

Doświadczony software house

Działamy w zakresie

Długotrwałe relacje biznesowe pozwoliły nam zrozumieć potrzeby i wypracować rozwiązania.

Patrycja Szachłowicz

Doradca Biznesowy

Porozmawiajmy

Partnerzy