Pomoc online

Regulamin zdalnego świadczenia usług serwisowych:

 • Dostęp do komputera użytkownika odbywa się za pomocą aplikacji TeamViewer, która pozwala na połączenie konsultanta z komputerem użytkownika,
 • Każda sesja odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie generowanego unikalnego identyfikatora i jednorazowego hasła, po uprzednim pisemnym zamówieniu konsultacji,
 • Połączenie zdalne jest zabezpieczone przez zaawansowane algorytmy szyfrujące.
 • Konsultacje dla Klientów którzy nie posiadają Umowy Serwisowe realizowane są na podstawie wpłaty zrealizowanej przez formularz szybkiej płatności online.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia na adres bok@zorius.pl zostanie wysłany zwrotny e-mail ze wstępną kalkulacją godzin potrzebnych do realizacji zgłoszenia.
 • Minimalna wpłata to koszt 1 osobogodziny w zależności od używanej licencji – dla firm lub dla biur rachunkowych. Przy płatności proszę wybrać z jakiej korzystają Państwo z licencji.
 • W przypadku, gdy liczba osobogodzin obejmujących zgłoszoną konsultacje przekroczy opłacony wymiar godzin Zleceniobiorca zafakturuje Zleceniodawcę zgodnie z realnym czasem pracy zarejestrowanym przez konsultanta. Ewentualne przekroczenie będzie dodatkowo płatne.
 • Opcjonalnie Zleceniobiorca wprowadza kwotę netto z przedstawionej przez Zorius.pl oferty.

Przykładowe kalkulacje usług:

 • Koszt usługi ustalany jest przez konsultanta,
 • Klienci incydentalni – 1 godzina – 230,00 zł/netto rozliczane co 60 min,
 • Biura Rachunkowe, licencje Symfonia Start 170,00 zł netto rozliczane co 60 min
 • Konsultacje dla Klientów posiadających umowę serwisową rozliczane są co 30 minut. Warunki umów serwisowych mogą być indywidualnie.
 • Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z protokołem wykonania zlecenia na podstawie cennika detalicznego Usługodawcy (podane ceny w PLN netto).

Priorytety konsultacji:

 • Klienci posiadajacy umowę serwisową są konsultowani priorytetowo,
 • Klienci nie posiadający umowy serwisowej są konsultowani w momencie gdy zakończymy realizację zgłoszeń od klientów serwisowych.

Poniżej umieszczony jest link do programu Zorius-TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

+48 33 506 52 10