Regulamin zdalnego świadczenia usług serwisowych:

  • Dostęp do komputera użytkownika odbywa się za pomocą aplikacji TeamViewer, która pozwala na połączenie konsultanta z komputerem użytkownika,
  • Każda sesja odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie generowanego unikalnego identyfikatora i jednorazowego hasła, po uprzednim pisemnym zamówieniu konsultacji,
  • Połączenie zdalne jest zabezpieczone przez zaawansowane algorytmy szyfrujące.

Przykładowe kalkulacje usług:

  • Koszt usługi ustalany jest przez konsultanta,
  • Klienci incydentalni – 1 godzina – 190,00 zł/netto rozliczane co 60 min,
  • Biura Rachunkowe, licencje Symfonia Start 150,00 zł netto rozliczane co 60 min
  • Konsultacje dla Klientów posiadających umowę serwisową rozliczane są co 30 minut. Warunki umów serwisowych ustalane są indywidualnie.
  • Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z protokołem wykonania zlecenia na podstawie cennika detalicznego Usługodawcy (podane ceny w PLN netto).

Priorytety konsultacji:

  • Klienci posiadajacy umowę serwisową są konsultowani priorytetowo,
  • Klienci nie posiadający umowy serwisowej są konsultowani w momencie gdy zakończymy realizację zgłoszeń od klientów serwisowych.

Poniżej umieszczony jest link do programu Zorius-TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

Formularz szybkiej płatności online

Wybierz usługę

Zapytaj o aktualne promocje

Zapytaj o aktualne promocje