webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons

1Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1Pellentesque magna cursus tellus venenatis consectetur sit tellus leo.

2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2Pellentesque magna cursus tellus venenatis consectetur sit tellus leo.

3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3Pellentesque magna cursus tellus venenatis consectetur sit tellus leo.

Vulputate nec bibendum non ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas duis a purus pellentesque quis posuere aliquet a. Eget ut velit viverra viverra. Eget sed integer suscipit nibh id adipiscing at tellus. In ac, diam fringilla vel a arcu turpis. Bibendum non odio venenatis, pretium faucibus imperdiet hendrerit volutpat

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Posuere pellentesque at turpis pellentesque orci, sit porta.
 • Donec convallis ac ut cras eget gravida.
 • Arcu, turpis at dolor lacinia.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas duis a purus pellentesque quis posuere aliquet a. Eget ut velit viverra viverra. Eget sed integer suscipit nibh id adipiscing at tellus. In ac, diam fringilla vel a arcu turpis. Bibendum non odio venenatis, pretium faucibus imperdiet hendrerit volutpat

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Posuere pellentesque at turpis pellentesque orci, sit porta.
 • Donec convallis ac ut cras eget gravida.
 • Arcu, turpis at dolor lacinia.
webp image

Dlaczego warto zostać partnerem ZoriusPRO?

Vulputate nec bibendum non ipsum

Analiza potrzeb

Projekt funkcjonalny

Wykonanie 
i wdrożenie projektu

Profity 
dla klienta

Rozwiążemy Twój problem

ZoriusPro

Integracja systemów IT
Oprogramowanie ERP dla firm
Oprogramowanie dla firm produkcyjnych
Oprogramowanie dla firm budowlanych

Partnerzy

Zobacz kto nam zaufał

Niezawodna integracja systemów zwiększa wydajność 
i efektywność w przedsiębiorstwie

Dlaczego klienci potrzebują Integracji Systemów IT ?
 • Zapewnienie jednolitości danych
 • Wyeliminowanie błędów i pomyłek
 • Eliminacja wielokrotnego wprowadzania 
danych do systemu
 • Automatyzacja księgowań dokumentów
 • Automatyczny import danych sprzedażowych
 • Redukcja operacji w obszarach księgowości, kadr, finansów i księgowości
 • Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych
 • Usuniecie obiegu kartkowego
 • Konieczność cyfryzacji procesów

Kiedy pojawia się potrzeba zastosowania Integracji IT

Najczęściej trafiają do nas Klienci, którzy stanęli przed konieczności optymalizacji procesów ich przedsiębiorstwie i ich jest celem wyeliminowanie zbędnych czynności – między innymi wprowadzanie tych samych danych do dwóch i więcej systemów. Takie wyzwanie pojawia często gdy w organizacji istnieją różne programy.

Główną bolączką jest wtedy brak wspólnego źródła danych, brak miejsca, z którego można uzyskać jednolitą informację zarządczą, czasochłonność operacji. Klienci, którzy chcą efektywnie wykorzystać wszystkie zasoby przedsiębiorstwa, często rozproszone, również potrzebują zintegrować swoje systemy, poprzez Integrację systemów IT zapewnią spójność procesów w organizacji i wyeliminują czynności powtarzalne. Kolejnym przykładem wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorcami jest konieczność wprowadzenia nowego rozwiązania, które realizuje dodatkowe, często zaawansowane potrzeby, a jednocześnie nie jest to powód do wymiany całego oprogramowania. Takim Klientom również rekomendujemy integrację Systemów IT. Klient otrzymuje oczekiwany efekt nie ponosząc wysokiego kosztu wymiany całego oprogramowania na jednolity system, a jednocześnie obniża koszty operacyjne i zwiększa zyski z działalności.

Świadomi Klienci, wiedzą, że istniejące narzędzia programistyczne pozwalają na Integrację systemów IT, która pozwala na skuteczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami.

Właściwie można powiedzieć, że ograniczenia nie istnieją. Za pomocą integracji systemów IT można usprawnić efektywność procesów dając szybsze skalowanie biznesu.

Przez lata stworzyliśmy dziesiątki rozwiązań, które pomogły przenieść biznes na inny poziom.

Najczęstsze integracje systemów IT dotyczyły wymiany danych między Systemem Symfonia i programami branżowymi, autorskimi, lub peryferyjnymi z których korzystają Klienci.

Zapewniliśmy wymianę danych między innymi z programami WMS, programami do obsługi sprzedaży detalicznej, oprogramowaniem maszyn produkcyjnych.

W procesie tworzenia integracji z Systemami IT niezbędne jest przekazanie wszystkich szczegółowych informacji dotyczących oczekiwanego efektu w zakresie wymiany danych.

Niemożliwe zamieniamy w możliwe – stoisz przed wyzwaniem dowiedz się jak możemy Cię wesprzeć

ZoriusPro rozwiąże ten problem

Jakie integracje systemów IT tworzymy

Najczęściej tworzymy dla Klientów integracje bezpośrednie, czyli tworzone na indywidualne potrzeby bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma systemami.

Coraz częściej poszukiwane stają się integracje z wykorzystaniem narzędzi wspierających wymianę danych. Przykładem może być system EDI – Electric Data Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych.

W jaki sposób integrujemy

Jedną z najbardziej popularnych metod integracji systemów IT jest wykorzystanie interfejsu programowania API Application programming interface czyli zaszyte w programach reguły pozwalające na wymianę danych. szyna danych – to produkt pozwalający na integrację między bazami danych, W niektórych przypadkach można zastosować wymianę informacji przez połączenie zdalne kilku serwerów poprzez zastosowanie protokołów komunikacyjnych FTP.

W realizowanych przez nas integracjach stosujemy komunikacji bezpośrednią, lub poprzez łączenie znaczeń ze słownika jednego oprogramowania do tych samych elementów znajdujących się w słowniku drugiego programu. Taki proces nazywamy mapowaniem.

W skrócie Integracja Systemów IT zapewnia

 • Komunikację pomiędzy systemami wdrożonymi w organizacji
 • Wymianę danych z partnerami biznesowymi
 • Wymiana danych z różnymi systemami 
działającymi w grupie firm

Od czego zacząć?

Kluczowe jest precyzyjne określenie efektu jaki chce się uzyskać, opisanie procesu lub procesów powiązanych z systemami, oraz udostępnienie danych o architekturze systemu z którym ma nastąpić integracja. Nasi eksperci dzięki wieloletniemu doświadczeniu zaproponują optymalne rozwiązanie.

Integracja z Expert WMS

Klient wymagał utworzenia mechanizmów w Symfonii, które zasilą początkowo bazę, oraz będą na bieżąco obsługiwały dodawanie nowych/edycję/usuwanie danych towarów i kontrahentów.

Moduł integracji po stronie Symfonii miał we wszystkich 3 bazach danych działać (klient ma 3 firmy) analogicznie, ale przy rozróżnieniu wg „id” baz Symfonii. Pozwoliło to na przesyłanie danych z Symfonii z jednoczesnym identyfikowaniem firmy (bazy danych) z której te dane pochodzą.

W Symfonii został zaimplementowany moduł pobierania dokumentów magazynowych z Expert WMS do Symfonii. W praktyce okno importu jest wywoływane na życzenie w zakładce magazyn, z listą dokumentów do pobrania. Okno umożliwia zaznaczenie wielu dokumentów i wykonanie operacji wczytania ich do bufora magazynowego w Symfonii.

Moduł Symfonia Handel jest modułem nadrzędnym a zmiany towarów/kontrahentów w Handlu są wprowadzane w Expert WMS.

Klient dostarczył niezbędne informacje szczegółowe w zakresie integracji, np. mapowanie typów dokumentów pomiędzy Expert WMS a Handlem.

Co zostało wdrożone w ramach integracji 
z Systemem Expert WMS

 • Mechanizm stałej synchronizacji kartoteki kontrahentów
 • Mechanizm stałej synchronizacji kartoteki towarów
 • Utworzenie masowej procedury i napełnianie początkowe z trzech baz Symfonii kartotek towarów i kontrahentów do Expert WMS
 • Mechanizm importu do bufora dokumentów magazynowych, obejmujący wyświetlanie komunikatów przy imporcie i przekazywanie statusów pomiędzy systemami

Integracja z Platformą EDInet Infinite

Klient zwrócił się do nas z potrzebą wymiany danych z kontrahentami w zakresie dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupowych.

Przykładowo kontrahent naszego Klienta wysyłał nam: Zamówienie obce ZMO i zwrotnie otrzymywał: FV – sprzedaż PLN; FVW – sprzedaż w walucie; FVK – korekta PLN; FKW – korekta w walucie; WZ; WZK; MM+ / MM. Analogicznie były obsługiwana była sprzedaż na okspoer dokumenty:

FE; EX; FEK; EXK

Dodatkowo w ramach integracji z systemem EDI Infinite (wymiany danych) Klient oczekiwał zautomatyzowania dokumentów zakupowych:

Kontrahent wysyłałby naszemu Klientowi: ZUE (zamówienie WDT), ZOE (zamówienie eksportowe). Integracja miała również obsługiwać zakupy towarów, czyli dokumenty: ZIT (zakup z PL), ZAT (zakup w walucie), FPP (zakup materiałów promocyjnych), WNT (zakup z EU), DIM (import) + korekty do każdego z tych typów.

Między innymi następuje automatyczne sprawdzanie i wysyłka plików faktur z serwera Symfonii ERP do EDI oraz Import z EDI zamówień na serwer Symfonii ERP. Wdrożony mechanizm podczas importu danych z plików z platformy infinite (np. zamówień) tworzy zamówienie w Handlu.

Potrzeby Klienta zostały spełnione poprzez Integrację Systemów IT. W efekcie Klient ma zautomatyzowany proces wymiany dokumentów ze swoimi kontrahentami, co przełożyło się na oszczędność czasu oraz pieniędzy. Od wdrożenia, integracja zaowocowała zwiększeniem wydajności i efektywności działu handlowego.

Eksport dokumentów sprzedaży

Eksportu wybranych dokumentów do formatu XML można dokonać zaznaczając wybraną liczbę wierszy, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję „ZORIUS EDI – Eksport zaznaczonych dokumentów”

Oznaczenie dokumentu jako wysłany przez EDI

Jeżeli proces eksportu odbędzie się poprawnie, na wyeksportowane dokumenty nanoszona jest wartość wymiaru „Data eksportu do EDI”. Dzięki temu możliwe było utworzenie filtra w kartotece sprzedaż, wyświetlającego dokumenty poprawnie wysłane do EDI

Integracja z oprogramowaniem wewnętrznym Klienta

Z potrzebą integracji systemów IT zwróciło się do nas Przedsiębiorstwo (NDA) które świadczy usługi informatyczne dla międzynarodowej grupy kapitałowej. Usługi dotyczą procesów w zakresie bankowości internetowej i dotyczą podmiotu krajowego oraz placówek w całej Europie. W celu podtrzymania szybkiego tempa rozwoju firmy wymagana jest optymalizacja procesu obsługi księgowania faktur zakupowych wraz z procesem wymiany danych z systemem wewnętrznym, wdrożenie procedur dotyczących realizacji przelewów za zobowiązania kontrahentów oraz pracowników. Celem wdrożenia jest również zmiana sposobu księgowania polegająca na zmianie planu kont polegająca na jego uproszczeniu oraz wdrożenie modułu Buissines Inteligence.

W przedsiębiorstwie procesy są wspierane przez oprogramowanie wewnętrzne do których zalicza się:

Program 1 w obszarze wprowadzania zamówień, procesu akceptacji, realizacji zamówień, a następnie uzupełnienie o otrzymany dokument zakupu wraz z wstępnym księgowaniem,

Program 2 CRM sprzedaż – w zakresie zleceń do realizacji, a następnie do zafakturowania,

Program 3 w zakresie zarządzania projektami i zleceniami,

Program 4 w zakresie zarządzania procesami z pracownikami.

Zaproponowaliśmy i zrealizowaliśmy Integrację systemów IT w poniższym zakresie:

Ewidencjonowania w systemie Handel ERP dokumentów zakupowych oraz sprzedażowych w sposób zautomatyzowany:

Integracja z Programem 1 w zakresie dokumentów zakupowych,

Integracja z Programem 2 CRM w zakresie dokumentów sprzedażowych,

Opisywanie wprowadzonych dokumentów informacjami analitycznymi, z precyzją co do pojedynczych pozycji towarowych,

Integrowanie dokumentów z modułem Finanse i Księgowość ERP – pośrednio za pomocą modułu Repozytorium Dokumentów,

W efekcie integracji Klient może korzystać z zaawansowanej Analiza zgromadzonych danych za pomocą modułu Symfonia Business Inteligence.
Integracje z pozostałymi programami klienta – do zarządzania projektami i zleceniami oraz w zakresie procesów pracowniczych są w trakcie projektowania.

Czym jest firma ZoriusPro – krótka historia

Eksperci Symfonia – Integrator rozwiązań informatycznych

ZoriusPro sp. z o.o. Sp.K to przedsiębiorstwo, które powstało na podwalinie jednoosobowej działalności gospodarczej założonej w maju 1994 przez Zbigniewa Wiewiórę. Od początku istnienia naszym strategicznym partnerem biznesowym jest firma Symfonia – producent i dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu – znanych programów Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace czy Symfonia Handel.

Po kilku latach jednoosobowej działalności firma zaczęła się szybko rozrastać. Od 2005 roku zespół powiększał się o kolejnych pracowników, a portfolio klientów firmy powiększało się z roku na rok. Dzięki dużemu zaangażowaniu w rozwój firmy, profesjonalnej obsłudze klienta oraz realizacji wymagających projektów od kilkunastu lat utrzymujemy najwyższy status partnerski w firmie Symfonia.

Nasz zespół cyklicznie bierze udział w certyfikacji Partnerów Symfonia, podczas której sprawdzana jest nasza wiedza merytoryczna oraz praktyczna z zakresu wdrożeń, obsługi oraz oferty oprogramowania Symfonia. Obecnie jesteśmy w prestiżowej grupie trzech firm posiadających najwyższy status partnerski – Symfonia Platynowego Partnera+. Na przestrzeni 27 lat pozyskaliśmy zaufanie prawie 1300 firm oraz ponad 280 biur rachunkowych korzystających na co dzień z naszych usług i rozwiązań. Z przysłowiowej firmy garażowej staliśmy się przedsiębiorstwem posiadającym ponad 1000. metrową własną siedzibę mieszczącą się w ładnej przedwojennej kamienicy. W naszej siedzibie często organizujemy szkolenia za zakresu obsługi oprogramowania, a także wykłady, prelekcje i konferencje przeznaczone dla przedsiębiorców oraz kadry pracowniczej.

XXX
lat na rynku
XXX
Obsługiwanych klientów
XXX
Wspieranych biur rachunkowych
XXX
Zrealizowanych indywidualnych wdrożeń

Case study w branży budowlanej

Przedsiębiorstwo budowlane (NDA) jest jednym z wiodących i wielokrotnie nagradzanych w Polsce. Realizuje projekty w szeroko pojętym budownictwie, które są tworzone z dbałością o najwyższą jakość, z wykorzystaniem sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań również w aspekcie technologii ekologicznych.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży budowlanej

Opis sytuacji

Kontrahent (NDA) korzystał z oprogramowania Symfonia ERP, które przez lata zostało rozbudowywane o różne funkcjonalności automatyzujące procesy i różne specjalistyczne rozwiązania dla branży budowlanej oraz integracje z oprogramowaniem workflow.

Dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa, zmiany prawne oraz przekształcenia wymagały nowego podejścia biznesowego. Pojawiła się potrzeba usystematyzowania i zautomatyzowania procesów biznesowych.

Wyzwanie

Specyfika branży budowlanej zakłada tworzenie spółek celowych dla poszczególnych inwestycji. W związku z powyższym analogiczna sytuacja występuje u naszego klienta, co przez lata działalności skutkowało rozbieżnością w planach kont spółek w Grupie.

Po latach szybkiego rozwoju Kontrahent wymagał usprawnień. Pojawiały się kolejno nowe potrzeby, których celem było zwiększenie wydajności i efektywności w obszarze finansowo- księgowym. Po analizie przedwdrożeniowej zaproponowaliśmy rozwiązania. Między innymi konsolidację planu kont oraz założenie spółki wspólnej, a w kolejnych etapach ujednolicenie kartotek kontrahentów, automatyczne fakturowanie przez platformę www.miedzyfirmami.pl, czy pogłębione raportowanie wymagające nowego podejścia do wymiarowania.

Punkt wyjścia – konsolidacja planu kont

Wiedza ekspercka w zakresie procesów w branży budowlanej pozwoliły podejść do pierwszego etapu stworzenia wspólnego wzorcowego planu kont dla całej grupy przedsiębiorstwie. Ze względu na specyfikę różnych działalności spółek celowych wymagane było ustawienie planu kont, który obejmuje i przewiduje wszystkie procesy w jednym miejscu. W tym celu został powołany zespół wdrożeniowy, w skład, którego wchodzili nie tylko informatycy, ale również specjaliści z obszaru finansów i rachunkowości. Pierwszym etapem było utworzenie planu kont, drugim stworzenie mapy przeksięgowań sald z poprzednich kont, na nowe konta, która dynamicznie na przełomie roku była uaktualniana. Kolejnym etapem było wygenerowanie nowego bilansu otwarcia według mappingu kont oraz przeniesienie rozrachunków na kontach aktywno-pasywnych z niezamkniętymi transakcjami.

Pojawiły się również wyjątki które obejmowały ujawnienie transakcji rozrachunkowych które wcześniej nie były prowadzone. 
W pracach pojawiła się spółka wzorcowa, z poziomu której zarządzamy planami kont w pozostałych bazach. Dodatkowo zostały utworzone słowniki kartotekowe, które również uzupełniane są z jednego miejsca i automatycznie kopiowane na pozostałe bazy klienta.

Obustronne zrozumienie powagi projektu i zagrożenia jakim był czas oraz ogromnego zaangażowania pracowników Zorius.pl spowodowało, że cały projekt konsolidacji planu kont został zrealizowany bez opóźnień i przyniósł zakładany efekt.

Jednolita kartoteka kontrahentów kluczem w grupie spółek

Zadanie, które polegało na uporządkowaniu kartoteki kontrahentów było wyzwaniem ze względu na ilość baz, ilość transakcji oraz lata działalności. Konspekt, który został opracowany i zrealizowany zakładał utworzenie bazy wzorcowej, która będzie zarządzała kontrahentami we wszystkich bazach, zarządzanie polegało na modyfikacji danych i propagowaniu ich w bazach pozostałych, wprowadzaniu nowych kontrahentów w jednym miejscu, ujednoliceniu pozycji analitycznych we wszystkich bazach. [proces musiał gwarantować bezpieczeństwo i spójność danych we wszystkich latach i bazach danych. W trakcie prac zaproponowaliśmy uporządkowanie kontrahentów, połączenie kontrahentów którzy byli w bazach założeni kilkukrotnie i występowali jako duble, oraz oznaczenie kontrahentów jako archiwalnych, z którymi nie następuje aktywna współpraca co najmniej od 5 lat.

Zarządzanie kontrahentami z jednego miejsca pozwoliło klientowi usprawnić pracę i unikać powielania informacji w wielu miejscach.

Korzyści

Cechą wspólną wszystkich rozwiązań zrealizowanych w grupie spółek jest szeroko pojęta automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych. Uniknięcie zbędnej pracy manualnej, ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz otrzymanie wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej.

Case study w branży produkcyjnej

Przedsiębiorstwo (NDA) jest prężnie rozwijającym się producentem kształtowników oraz konstrukcji stalowych i architektonicznych do budowli zlokalizowanych na całym świecie.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży budowlanej

Opis sytuacji

Spółka zdecydowała się na zmianę systemu do zarządzania przedsiębiorstwem z kilku powodów.

Zasadniczym był fakt, że przedsiębiorstwo było w trakcie zmian restrukturyzacyjnych, co powodowało nowe potrzeby, oraz konieczność cyfryzacji w realizowanych procesach we wszystkich obszarach biznesowych. Ponadto kluczowa była zmiana systemu na taki, który gwarantowałby zgodność z prawodawstwem. Klient zwrócił uwagę na dostępność aktualizacji oprogramowania Symfonia zawsze zanim zmiana prawna wejdzie w życie. Dla Klienta było to ważne, ponieważ do czasu wdrożenia rozwiązania odpowiadające zmianom prawnym były tworzone wewnątrz organizacji, co powodowało bardzo kosztowne i czasochłonne obciążenie dla Spółki. Istotnym czynnikiem było również duże obniżenie kosztów eksploatacji systemu i przeniesienie wsparcia technicznego oprogramowania poza strukturę przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie


Oczekiwania

Klient oczekiwał stabilnego i bezpiecznego systemu zarządzania, z możliwością precyzyjnej konfiguracji całego systemu, jak i uprawnień dla użytkowników. Oczekiwano wdrożenia rozwiązań zapewniających cyfryzacje procesów w przedsiębiorstwie takich jak Obieg Dokumentów dla obszaru księgowości czy platforma e-Pracownik dla obszaru Kadrowo – Płacowego. Ponadto Klient wymagał integracji z używanymi systemami dzięki czemu ograniczono czynności powtarzalne i zautomatyzowano na przykład proces fakturowania, czy obieg zamówień.

Co wpłynęło na wybór dostawcy rozwiązań

System Symfonia ERP już w standardowej wersji bez jakichkolwiek modyfikacji spełniał oczekiwania Klienta, jednak w ramach wdrożenia powstały rozwiązania, które sprawiły, że jeszcze bardziej automatyzował procesy w przedsiębiorstwie między innymi dzięki integracji systemów IT. Czynnikiem, który zaważył na decyzji było szybkie i elastyczne wdrożenie systemu oraz możliwość realizacji wdrożenia w etapach.

Model Wdrożenia

Zorius.pl postawił na elastyczny model wdrożenia oraz rozliczenia – Time and Materials. Po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej określone zostały koszty wdrożenia poszczególnych modułów oraz całości systemu. Podsumowanie prac klient otrzymywał każdego dnia, sumarycznie na koniec tygodnia i na każdego miesiąca był podpisywany protokół odbioru prac, na podstawie którego była wystawiana faktura.

Sprawiło to, że klient na bieżąco otrzymywał informację o postępach prac i w razie potrzeby mógł reagować na zmiany. Ze strony Zorius.pl tak precyzyjne raportowanie spowodowało, że projekt wdrożeniowy był wręcz idealny. Czynnikiem, który również zapewnił sukces było obustronne zaangażowanie w projekt oraz z góry ustalone daty cyklicznych spotkań u Klienta, które praktycznie nie ulegały zmianie. Zapewniało to obu stronom stabilny schemat działań, możliwość zaplanowania bieżącej pracy oraz gwarancję rozwiązania bieżących wyzwań. W projekcie wdrożeniowym uwzględniliśmy również serię szkoleń z poszczególnych modułów, co przełożyło się na efektywną pracę już na samym początku wdrożenia.

Zorius.pl zapewniło Klientowi zarówno wsparcie powdrożeniowe jak i wsparcie techniczne w ramach umowy serwisowej, w ramach której dostarczamy aktualizacje oprogramowania, konsultacje techniczne oraz merytoryczne oraz możliwość rozwoju oprogramowania w razie nowych potrzeb.

Wdrożenie

Zadania, które zostały postawione przed zespołem ekspertów Zorius.pl były trudne ze względu na to, że przenoszone dane były z systemu autorskiego, który nie jest znany ponieważ był pisany tylko dla tego przedsiębiorstwa. Baza danych ze względu na lata działalności była duża i należało uporządkować część rekordów, między innymi środki trwałe, które zostały wprowadzone do systemu i przyjęte do użytkowana np. od 1908 roku.

Ilość transakcji wewnątrz spółek z grupy powiązanej była bardzo duża. Należało również zmienić sposób prezentowania np. kont walutowych, które we wcześniejszym systemie były prezentowane tylko na kontach pozabilansowych. Dlatego we wdrożeniu należało wykazywać się doświadczeniem oraz znajomością przepisów finansowo księgowych. W trakcie wdrożenia udało się usprawnić i skrócić procesy, które kiedyś były bardzo rozbudowane, a teraz nie ma takiej potrzeby. Wdrażając system kadrowo płacowy należało z bazy, która zawierała kilka tysięcy pracowników przygotować i zaczytać tylko i wyłącznie aktualne dane, a następnie wprowadzić bardzo nietypowe składniki wynagradzania, które występują tylko w nielicznych specjalistycznych przedsiębiorstwach w Polsce. Firma zajmuje się również nietypową działalnością przychodową, która ma różne momenty podatkowe, mówimy tutaj o sprzedaży energii (zielonej, niebieskiej, czerwonej). Sprzedawane są również pozostałe media, które mają specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego. Takie wymagania zostały zrealizowane dzięki doświadczeniu w wielu wdrożeniach i znajomości merytorycznej procesów biznesowych podobnych przedsiębiorstw.

Korzyści

Klient i jego pracownicy otrzymali nowoczesne narzędzie, które może być skalowalne do ich biznesu, oraz pozwala się w łatwy sposób dostosowywać do specyfiki przedsiębiorstwa, które jest w trakcie zmian. Pracownicy uczestniczący we wdrożeniu byli przeszkoleni z pracy na rozpoznawalnym w całej Polsce systemie. Wsparcie ekspertów ze strony Zorius.pl oraz sieci partnerskiej Symfonia wzmacnia poczucie bezpieczeństwo. W trakcie wdrożenia zmieniono system analizy danych wprowadzając narzędzie Symfonia Business Intelligence, które pozwala kierownikom i dyrektorom samodzielnie analizować dane, do których mają dostęp. Księgowania następują w czasie rzeczywistym, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów odchodzimy od podpisywania i przekazywania dokumentów drogą papierową. W czasie pandemii wprowadzono system elektronicznej wymiany informacji między pracownikami oraz wdrożono między innymi możliwość składania wniosków urlopowych drogą elektroniczną.

Case study w korporacji budowlanej

Klient (NDA) jest spółką budowlaną o uniwersalnym ukierunkowaniu, której działania można obserwować na całym terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej oraz za granicą. W ramach spółki realizowane są projekty związane z budownictwem społecznym, mieszkalnym, przemysłowym czy komunikacyjnym oraz budownictwo podziemne, projekty deweloperskie i pozostałe inżynieryjne prace budowlane. Spośród realizacji można wymienić budowę metra w Pradze, czy budowę obwodnicy w Warszawie. Spółka posiada 11 oddziałów, między innymi na Słowacji, w Niemczech, Finlandii, Islandii, Belgii, Polsce. W ramach grupy zatrudnionych jest ponad – 3 tysiące pracowników.

Oprogramowanie Symfonia
Czytaj więcej
Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w branży produkcyjnej

Opis sytuacji

Klient oczekiwał stabilnego i bezpiecznego systemu zarządzania, z możliwością precyzyjnej konfiguracji całego systemu, jak i uprawnień dla użytkowników. Oczekiwano dużej szybkości działania, integracji poszczególnych modułów oraz możliwości rozszerzenia funkcjonalności systemu poprzez tworzenie rozwiązań dodatkowych. Istotne dla klienta było raportowanie dla grupy oraz integracja z Systemem IT w Grupie.

Wdrożone programy


W przedsiębiorstwie w pierwszym etapie został wdrożony system Symfonia ERP, pokrywający obszary: Finansowo – Księgowy i zarządzanie majątkiem oraz system handlowo-magazynowy.

W kolejnych etapach został wdrożony program Kadrowo-Płacowy oraz Busines Intelligence, który zapewnia zaawansowane raportowanie operacji w obszarach finansów oraz handlu.

Dlaczego klient wybrał system Symfonia ERP?

System Symfonia ERP spełniał wszystkie wymagania klienta, a jedne z podstawowych warunków, dla których firma zdecydowała się na nowy system było bezpieczeństwo i uniwersalność baz danych. Kolejnym atutem była gwarancja szybkiego wdrożenia, oraz stworzenie rozwiązań dodatkowych, gwarantujących między innymi integrację z czeskim systemem IT

Wdrożenie

Kluczowe etapy

System Symfonia ERP w całości został wdrożony i zintegrowany przez firmę Zorius.pl Wdrożenie zostało zrealizowane w przeciągu kilku tygodni, dzięki zaangażowaniu obu zespołów wdrożeniowych – Klienta oraz Zorius.pl. Podczas wdrożenia kluczowe było przygotowanie rozwiązania pozwalającego na eksport dokumentów do czeskiego Systemu, a także ujednolicenie planu kont, wzorców księgowań oraz procesów finansowo-księgowych. Po oddaniu pierwszego etapu wdrożenia zostały realizowane rozwiązania dodatkowe, które powstawały systematyczne w czterech następnych miesiącach. W kolejnym etapie nastąpiło wdrożenie modułu – Kadrowo-Płacowego oraz modułu Symfonia Business Intelligence.

Most Polsko-Czeski

Wdrożenie było wyzwaniem, ponieważ odbyło się na szczeblu międzynarodowym i jest przykładem na to, że po Czesku też można wdrożyć Symfonia ERP dla dużej międzynarodowej korporacji. Nasz System był oceniany i porównywany z Systemem czeskim, który jest używany w siedzibie Grupy, a podczas wdrożenia często obecne były równocześnie księgowe z Polski i Czech.

Zapewne niezapomniane będzie pierwsze zetknięcie się ze sprzętem – serwerami i komputerami na których są zainstalowane programy (min.MS Windows, MS Excel) w języku czeskim, co zmusiło wdrożeniowców do zapoznania się z czeskim nazewnictwem, innymi oznaczeniami, ikonami.

Dla Klienta niezwykle wartościowe okazało się wdrożenie Symfonia Business Intelligence, ponieważ za pomocą wbudowanych raportów otrzymywał zaawansowaną informację zarządczą

Korzyści

Z uwagi na zindywidualizowane procesy w Przedsiębiorstwie, dane wprowadzane do programu finansowo-księgowego muszą zostać wprowadzone według precyzyjnego schematu, z szczególnym uwzględnieniem wprowadzania zapisów na odpowiednie konta. Rozwiązania dodatkowe dostarczone przez firmę Zorius.pl zapewniają użytkownikom systemu automatyczną kontrolę wprowadzonych danych księgowych. Dzięki dodatkowemu raportowi, wychwytującemu automatycznie błędne zapisy na kontach, użytkownik programu finansowo księgowego minimalizuje do zera szanse na wprowadzenie niespójnych danych. W przypadku gdy użytkownik umieścił na kontach zapis niezgodny z konwencją, algorytm firmy zorius.pl automatycznie wyświetla szczegóły takiego zapisu w zestawieniu w programie MS Excel. Pozwala to uniknąć użytkownikowi żmudnej analizy zapisów, tym samym zapewniając automatyzację pracy i oszczędność czasu i wysiłku.

W związku z licznymi transakcjami przeprowadzanymi przez spółkę wystąpiło zapotrzebowanie na zewnętrzne zestawienie szczegółowych informacji o rozrachunkach. Na prośbę głównej księgowej został utworzony dedykowany raport, prezentujący w programie MS Excel wymagane dane, w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu zleceniodawcy, a następnie są importowane do systemu Finansowo – Księgowego w centrali Spółki. Rozwiązanie zapewnia kontrolę nad płatnościami, pozwalając na precyzyjne dostosowywanie działań i strategii użytkownika do aktualnych możliwości finansowych firmy oraz kontrolę nad bieżącymi operacjami finansowymi.

Zasadniczym atutem wdrożenia jest możliwość eksportowania wszystkich dokumentów z programu finansowo-księgowego według określonych schematów i właściwego zaczytania tychże dokumentów do czeskiego systemu finansowo księgowego.

System został w taki sposób skonfigurowany, że w sposób automatyczny są importowane wszystkie zapisy z programu Finanse i Księgowość ERP do czeskiego systemu – proces został nazwany „mostem Polsko – Czeskim”

Wdrożenie w kolejnych spółkach

Z uwagi na znajomość branży, oraz potrzeb Klienta i możliwość szybkiej realizacji kolejnych projektów wykonujemy wdrożenia dla nowych spółek w grupie.

Jaki będzie przybliżony koszt mojego projektu?

Stawka godzinowa zależna jest od dwóch czynników: technologii Twojego projektu
oraz doświadczenia członków naszego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o całkowity koszt na nasze usługi programistyczne, jest on zależny od wielu czynników i nie jest możliwe podanie konkretnej ceny już na starcie. Znaczenie ma m.in. rozmiar i rodzaj projektu, preferowane technologie, jak i wdrażane funkcjonalności. Software house zakładający cenę z góry bez dokładnej analizy może popełnić błąd.

Temat ten opisywaliśmy w jednym z naszych artykułów, gdzie wytypowaliśmy 7 głównych czynników mających wpływ na koszt projektu. Pierwszym krokiem jest zawsze kompleksowe poznanie Twojego projektu i potrzeb biznesowych – skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój pomysł, wtedy przygotujemy dla Ciebie estymację.

Czy podpisujecie umowę o poufności (NDA)?

Stawka godzinowa zależna jest od dwóch czynników: technologii Twojego projektu
oraz doświadczenia członków naszego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o całkowity koszt na nasze usługi programistyczne, jest on zależny od wielu czynników i nie jest możliwe podanie konkretnej ceny już na starcie. Znaczenie ma m.in. rozmiar i rodzaj projektu, preferowane technologie, jak i wdrażane funkcjonalności. Software house zakładający cenę z góry bez dokładnej analizy może popełnić błąd.

Jakie usługi programistyczne oferujecie?

Temat ten opisywaliśmy w jednym z naszych artykułów, gdzie wytypowaliśmy 7 głównych czynników mających wpływ na koszt projektu. Pierwszym krokiem jest zawsze kompleksowe poznanie Twojego projektu i potrzeb biznesowych – skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój pomysł, wtedy przygotujemy dla Ciebie estymację.

Jaki jest Wasz proces tworzenia rozwiązań IT?

Początkowym etapem jest przede wszystkim przeanalizowanie Twoich potrzeb. W tym celu dokładnie badamy Twoje cele biznesowe, strategię, zakres projektu, funkcjonalności, itp. To pozwala nam przygotować estymację kosztów danego projektu IT. Jeśli znajdziemy obszary, które wymagają doprecyzowania, oferujemy dedykowane warsztaty Event Storming. Następnie przygotowujemy ramowy plan działania, a także organizujemy kick-off meeting, który pozwala na efektywne rozpoczęcie projektu.

Potem już przechodzimy do sedna – rozpoczynamy proces tworzenia aplikacji (pracujemy w metodykach Agile), mając na uwadze Twoje potrzeby i strategię. Budujemy aplikacje webowe, a także oferujemy opiekę powdrożeniową i rozwój produktu. Jeśli szukasz firmy IT, która kompleksowo zajmie się Twoim projektem, jesteś w dobrym miejscu.

Jak długo będę czekać na rozpoczęcie projektu?

Początkowym etapem jest przede wszystkim przeanalizowanie Twoich potrzeb. W tym celu dokładnie badamy Twoje cele biznesowe, strategię, zakres projektu, funkcjonalności, itp. To pozwala nam przygotować estymację kosztów danego projektu IT. Jeśli znajdziemy obszary, które wymagają doprecyzowania, oferujemy dedykowane warsztaty Event Storming. Następnie przygotowujemy ramowy plan działania, a także organizujemy kick-off meeting, który pozwala na efektywne rozpoczęcie projektu.

W jakich technologiach tworzycie projekty?

Potem już przechodzimy do sedna – rozpoczynamy proces tworzenia aplikacji (pracujemy w metodykach Agile), mając na uwadze Twoje potrzeby i strategię. Budujemy aplikacje webowe, a także oferujemy opiekę powdrożeniową i rozwój produktu. Jeśli szukasz firmy IT, która kompleksowo zajmie się Twoim projektem, jesteś w dobrym miejscu.

Oddziały ZoriusPro w Polsce

Znajdź nas

Purus leo suspendisse tempor nisl tortor.

Amet vestibulum, egestas nibh faucibus egestas quis nibh sodales eu. Augue sit massa duis fames ac odio nisi. Ultrices urna elit mi praesent mattis eu, convallis. Nulla quis massa fusce amet, risus.

Doświadczony software house

Działamy w zakresie

Długotrwałe relacje biznesowe pozwoliły nam zrozumieć potrzeby i wypracować rozwiązania.

Patrycja Szachłowicz

Doradca Biznesowy

Porozmawiajmy