PIT obniżony do 12%. Jak zmieni się Twoje wynagrodzenie?

Rząd naprawia błędy, które wynikły po wprowadzeniu Nowego Ładu. Dzięki obniżce podatku PIT z 17% na 12% podatnicy będą mogli zyskać nawet 4,5 tys. zł. Dotyczy to jedynie osób, których wynagrodzenie jest większe niż przeciętna średnia krajowa, ale nie będzie miał znaczenia rodzaj posiadanej umowy. Wyłączeni będą jedynie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według karty podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego.

Największe korzyści przyniesie to osobom, których roczne dochody są bliskie lub przekraczają próg 120 tys. zł.  Wtedy dochód miesięczny opodatkowany będzie stawką 12%. Przy niezmienionej wysokości kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł maksymalna korzyść w skali roku z obniżonej stawki PIT może wynieść 4,5 tys. zł. Obniżka zrekompensuje likwidację ulgi dla klasy średniej, ale z drugiej strony nie będzie to proporcjonalnie rozłożone. Osoby, których przychody wynosiły 12,5 tys. zł miesięcznie zyskają na zmianach 4,5 tys. zł w skali roku. Dla tych, dla których wartość ulgi dla klasy średniej byłaby największa, czyli dla tych których miesięczne dochody to 8,5 tys. zł – korzyść w skali roku wyniesie poniżej 500 zł.

Wynagrodzenie Polski Ład & zmiany z 24 marca:

Kwota brutto

Kwota netto

Różnica w skali miesiąca (wobec stanu z 2021r.)

Różnica w skali roku (wobec stanu z 2021r.)

 

Polski Ład

Po zmianach

Polski Ład

Po zmianach

Polski Ład

Po zmianach

3 010

2 363,56

2 363,56

153,96

153,96

1 847,52

1 847,52

4 000

3 021,68

3 056,76

113,73

148,81

1 364,76

1 785,72

5 000

3 660,23

3 738,46

46,83

125,05

561,96

1 500,60

7 500

5 377,10

5 442,68

0,16

65,75

1,92

789,00

10 000

6 937,04

7 146,91

0,17

210,04

2,04

2 520,48

12 500

8 368,89

8 743,89

19,37

394,37

232,44

4 732,44

15 000

9 654,62

10 029,62

– 273,50

101,50

– 3 282,00

1 218,00

20 000

12 532,34

12 907,34

– 651,51

– 276,51

– 7 818,12

– 3 318,12

+48 33 506 52 10