Symfonia R2płatnikPRO – pakiet mobilności.

 

 

Zgodnie ze zmianami dotyczącymi obliczania wynagrodzeń kierowców z dnia 2 lutego 2022r. program Symfonia R2płatnikPRO umożliwia rozliczenie na liście płac Pakietu mobilności.  

Najpopularniejszym wariantem jest lista płac z wynagrodzeniem podstawowym, która zawiera składniki z umowy o pracę – płacę zasadniczą, ryczałt za nadgodziny, ryczałt za godziny nocne oraz dodatki za dyżury – z terminem wypłaty do 10-ego dnia roboczego miesiąca.

Obliczając wynagrodzenie należy uwzględnić także wartość diet należnych za każdy dzień pobytu za granicą. Kwota ta wpływa na podstawę kalkulacji składki na ubezpieczenie społeczne. Należy też pamiętać o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30% diety.

Więcej informacji w artykule:

https://blog.symfonia.pl/branze/motoryzacja/pakiet-mobilnosci-a-rachuba-plac-kierowcow-symfonia-r2platnikpro/?fbclid=IwAR3Lp7Z4aHtmRls3z1Q-dEK2Btym8ufRct4b0jy4JKqjd9oedebUCgznejA

+48 33 506 52 10