Zmiany w Kodeksie Pracy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. Oba dokumenty muszą zostać  wdrożone odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r.

W dyrektywie uwzględniono, że pracodawca będzie musiał przekazywać – w ciągu 7 dniu od dopuszczenia pracownika do pracy – informację o dodatkowych warunkach związanych z zatrudnieniem. Czyli o przeprowadzanie szkoleń, procedury rozwiązania stosunku pracy, czy informacje o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu.

Zmiany w przepisach będą też dotyczyć umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał 30 dni na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy. Obecnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancję 9 tygodni urlopu, których nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica.

To tylko niektóre z ważnych zmian Kodeksu Pracy, natomiast dyrektywa przewiduje także zmiany w zakresie prawo ojca do urlopu, czy elastyczna organizacja pracy.

+48 33 506 52 10