webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons
Strona główna Aktualności Zmiany w Egzekucji Administracyjnej wejdą w życie od 25 marca 2024 roku
11 marca 2024

Zmiany w Egzekucji Administracyjnej wejdą w życie od 25 marca 2024 roku

Od 25 marca 2024 roku wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany te mają na celu usprawnienie działań wierzyciela oraz organu egzekucyjnego, zwiększając efektywność procesu egzekucyjnego.

Jedną z kluczowych modyfikacji jest rozszerzenie definicji wynagrodzenia, obejmujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. To istotne poszerzenie umożliwia połączenie zajęć egzekucyjnych z wynagrodzenia pracownika i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Nowe przepisy przynoszą liczne korzyści, między innymi:

– organ egzekucyjny będzie mógł wystawić jedno zajęcie obejmujące zarówno wynagrodzenie pracownika, jak i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. To eliminuje konieczność dwóch odrębnych zajęć i związane z nimi koszty, takie jak korespondencja,

– pracodawca będzie realizował jedno zajęcie za pomocą jednego przelewu środków, co zdecydowanie ułatwia proces egzekucyjny,

– w przypadku przeszkód w realizacji zajęcia, pracodawca udzieli jednej odpowiedzi organowi właściwemu, co przyczynia się do skuteczności procesu egzekucyjnego.

Dodatkowo, z dniem 25 marca 2024 roku, zmienia się definicja wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraz obejmuje ona również świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Dodanie § 5 w art. 8 ustawy precyzyjnie określa, że świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podlega egzekucji zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne, ponieważ świadczenia z ubezpieczenia społecznego podlegają innej ochronie niż wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Patrycja Szachłowicz
Doradca Biznesowy

W zespole ZoriusPro zajmuję się obsługą nowych klientów.

Najnowsze wpisy

Zainwestuj w oprogramowanie, które usprawni Twoją codzienną pracę!

18 lipca 2024 Aktualności

„Co Ludzie Powiedzą?” – Joanna Biesok Z-ca ds. obsługi obsługi klienta

16 lipca 2024 Aktualności

Od 01.07.2024 zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

11 lipca 2024 Aktualności